Consorțiul Universitaria, care reunește cele mai mari universități comprehensive și de studii economice din România (Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea de Vest din Timișoara), salută și sprijină inițiativa Asociației Ad Astra de a propune un Pact Național pentru Cercetare.

Conținutul pactului, centrat pe cinci puncte exprimate explicit și clar, identifică problemele majore, structurale și de sistem ale sectorului de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI) românesc și propune soluții care vizează profesionalizarea, internaționalizarea și transparentizarea proceselor de evaluare (instituționale, competiții de proiecte), creșterea progresivă a bugetului alocat CDI dar, foarte important, și asigurarea unei finanțări de bază pentru instituțiile care desfășoară activități de cercetare.

Consorțiul Universitaria a propus, încă din anul 2018, un Pact național pentru învățământul superior și pentru cercetare, cu obiective strategice fixate pentru cel puțin 20 de ani. Spuneam atunci că, într-o lume globalizată, aflată în continuă schimbare, lipsa abordării strategice înseamnă o politică falimentară, mai ales pentru un sector atât de competitiv precum sectorul de cercetare-dezvoltare-inovare.

“În absența implementării măsurilor propuse prin acest Pact de Cercetare, România va fi condamnată să fie o țară din ce în ce mai puțin competitivă pe o piață globalizată a muncii, o țară care își pierde elita științifică și o țară în care generațiile viitoare vor fi tot mai puțin conectate la știință și cercetare științifică”, a declarat Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea – Președintele în exercițiu al Consorțiului Universitaria.