Universitatea “Ovidius” din Constanța, în calitate de Beneficiar, anunţă continuarea înscrierilor in cadrul proiectului „iManageri și iAntreprenori. Creșterea capitalului de cunoștințe prin inovarea instrumentelor de management”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social Eurpean prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, cod apel POCU 227/3/8, Obiectivul specific 3.8 – Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv/domeniior de specializare inteligente din judetele Constanta, Tulcea, Braila, Galati prin sprijinirea a minim 211 intreprinderi pentru introducerea si aplicarea acestora, cu ajutorul campaniilor de constientizare, a activitatilor de formare cu 510 persoane – manageri, antreprenori, angajati in departamentul de resurse umane, a activitatilor de consultanta si sprijin pentru realizarea/adaptarea planificarii strategice a companiilor.

Proiectul se adreseaza persoanelor al caror loc de munca/activitate se desfasoara in cadrul regiunii Sud-Est , respective in judetele: Constanta, Tulcea, Braila si Galati, valoarea totală a proiectului fiind de 3.603.823,67 lei si termenul de finalizare a implementării proiectului fiind august 2019.

Grupul țintă al proiectului este  compus din 510 de persoane, respectiv:

 • 80 de persoane din departamentele de resurse umane (40 persoane din jud. Constanta, 20 persoane din jud. Tulcea, 20 persoane din jud. Galati si Braila);
 • 160 de antreprenori (80 persoane din jud. Constanta, 40 persoane din jud. Tulcea, 40 persoane din jud. Galati si Braila);
 • 270 de persoane care asigura managementul strategic al companiilor si care ocupa pozitii de management (170 persoane din jud. Constanta, 60 persoane din jud. Tulcea, 40 persoane din jud. Galati si Braila)

Aceste persoane trebuie sa activeze in întreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI si întreprinderi care intenþioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel puþin unul dintre aceste sectoare economice si în corelare cu cel putin unul dintre domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Principalele activitati derulate in cadrul  proiectului pentru cele 3 categorii de grup țintă sunt:

 • Derulare campanii conștientizare angajatori: 6 workshop-uri tematice, Utilizarea unui instrument on-line pentru autoevaluarea abilitatilor de leadership/manageriale/ strategice/ antreprenoriale pentru toate persoanele din grupul tinta,
 • Programe de formare autorizate ANC (pentru 380 de persoane): manager proiect; manager al sistemelor de management de mediu; manager ȋmbunătăţire procese; manager in  domeniul  sigurantei  alimentare;  manager de securitate; competente antreprenoriale; inspector / referent resurse umane; manager  resurse  umane.
 • Program de Business&Personal Coaching – pentru 30 de persoane
 • Program de formare Leadership – pentru 70 de persoane
 • Workshop dedicat imbunatatirii abilitatilor antreprenoriale si manageriale – Bune practice si Sesiune de prezentare a sistemelor de lucru in antreprenoriat
 • Workshop dedicat imbunatatirii abilitatilor de management al resursei umane – Bune practici /Cum sa iti cresti afacerea
 • 6 Workshop-uri dedicate Managementului performantei & Managementului strategic care sa permită managerilor înțelegerea conceptelor si elaborarea de planuri/planificări strategice, inclusiv suport on-line de 2 luni pentru realizarea planurilor strategice
 • Servicii de consultanta pentru planificare strategica pentru un număr de 51 de întreprinderi

 

Mai multe detalii puteţi obţine la adresa de email: imanageri@univ-ovidius.ro. Înscrierile  în cadrul proiectului se pot face on-line prin intermediul platformei de înregistrare pusa la dispoziția proiectului ce poate fi accesata la adresa https://appimanageri.univ-ovidius.ro