elevi gimnaziu.jpgÎncepând din septembrie 2011, Şcoala “Ion Creangă” Suceava este unul dintre partenerii ce lucrează într-un parteneriat şcolar Comenius multilateral în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, finanţat de Comisia Europeană. Sub numele „Who’s afraid of the big bad wolf?”, proiectul reuneşte 10 şcoli europene din Polonia, Italia, Islanda, Norvegia, Slovacia, Estonia, Lituania, Spania, Portugalia şi România.

Urmărind facilitarea intercunoaşterii partenerilor prin intermediul studierii moştenirii naturale şi culturale a fiecăruia dintre ei, ca şi conferirea dimensiunii europene procesului educaţional desfăşurat în toate şcolile partenere, partenerii s-au întâlnit, până acum, de trei ori.

În perioada 24-28 septembrie un grup format din trei profesori şi 10 elevi ai şcolii sucevene a fost găzduit de partenerul slovac, o şcoala vocaţionala din Giraltovce, un oraşel din vestul acestei ţări. Au participat circa 70 de elevi şi profesori din toate zonele Europei.

Organizatorii au pregătit un program complex, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, alternând activităţile de lucru cât şi cele de relaxare, joaca şi seriozitatea, meditaţia şi adrenalina. Au participat la activităţi precum prezentarea şi vizitarea şcolii şi a oraşului, o conferinţă în prezenţa oficialităţilor locale şi regionale, atât politice cât şi şcolare, ocazie cu care ni s-a prezentat, pe scurt, sistemul slovac de învăţământ, precum şi specificul regiunii.

„Am descoperit numeroase similitudini între viaţa cotidiană şi cultura română şi slovacă. Copiii noştri au constatat că nu sunt cu nimic mai prejos decât colegii lor din întreaga Europa, reuşind să se înţeleagă şi să colaboreze pentru realizarea sarcinilor de lucru primite în fiecare zi a săptămânii minunate petrecute în Slovacia”, a menţionat prof. Oltea Prelucă, coordonatorul echipei de proiect de la Şcoala „Ion Creangă” din Suceava.
Următoarea reuniune de proiect va avea loc în România în perioada 22-26 aprilie 2013, când, după întâlnirile din Spania, Portugalia şi Slovacia, şcoala din Suceava va fi pentru o săptămână gazda parteneri europeni.