Două echipe mixte, formate din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Gorj, ai Prefecturii, Inspectoratului Şcolar Judeţean şi Direcţiei de Sănătate Publică au efectuat în perioada 19 august-2 septembrie un control tematic în toate şcolile din judeţ. Controlul a avut drept scop principal depistarea stadiului în care se află instituţiile de învăţământ cu pregătirea pentru deschiderea anului şcolar 2010-2011.

Potrivit preşedintelui CJ Gorj, Ion Călinoiu, în majoritatea unităţilor de învăţământ, lucrările de investiţii, reparaţii şi igienizări sunt încheiate. Excepţie fac lucrările de investiţii de la şcoala Rădineşti, comuna Dănciuleşti, care vor continua în cursul anului şcolar, în limita fondurilor.

„O problemă aproape generală este lipsa apei curente. Furnizarea apei potabile rămâne în sarcina autorităţilor locale şi directorilor coordonatori ai şcolilor, în condiţii sanitare corespunzătoare. De asemenea, transportul elevilor cu autobuzele şcolare nu poate fi asigurat în câteva comune, din cauza imposibilităţii legale de a angaja un conducător auto la nivel de primării. Am hotărât ca, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, să întocmim o notă de fundamentare pe care o vom înainta Ministerului Educaţiei, pentru asigurarea a cel puţin 15 microbuze noi la nivelul judeţului”, a precizat, pentru AGERPRES, Ion Călinoiu.


El a mai spus că, în ceea ce priveşte situaţia manualelor necesare începerii noului an şcolar, acestea au fost asigurate în proporţie de 90%, restul urmând a fi livrate de către editurile cu care au fost încheiate contracte. „Consiliul Judeţean, prin compartimentele de specialitate, împreună cu reprezentanţii IŞJ, primarii şi directorii coordonatori ai şcolilor vor monitoriza în continuare activităţile de igienizare din şcoli, asigurarea spaţiilor de depozitare a produselor alimentare din cadrul Programului guvernamental ‘Cornul şi laptele’, refacerea împrejmuirilor şi amenajarea corespunzătoare a spaţiului exterior aferent şcolilor, destinat bazelor sportive, spaţiilor de joacă, intrărilor în incinte. Responsabilitatea pentru încheierea în bune condiţii a acţiunii revine Inspectoratului Şcolar Judeţean şi directorilor coordonatori ai şcolilor respective”, a subliniat preşedintele CJ.


Din totalul de 630 unităţi şcolare existente în judeţ, 230 nu au autorizaţie sanitară de funcţionare, aici studiind numai 15% dintre elevii gorjeni. Dintre şcolile fără autorizaţie, la data controlului, 118 încă nu solicitaseră eliberarea documentului respectiv. Soluţionarea problemei revine Direcţiei de Sănătate Publică şi Inspectoratului Şcolar Judeţean, precum şi primăriilor, până la sfârşitul săptămânii viitoare. AGERPRES