uvvg_slovacia.jpgO delegaţie a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, condusă de prof. univ. dr. Şoim Horaţiu, decanul Facultăţii, a efectuat, în perioada 10 – 13 ianuarie, o vizită la Universitatea „Matej Bel” din Banska Bystrica, Slovacia.
În cadrul vizitei au avut loc o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice, întâlniri în cadrul cărora au fost abordate diverse teme de interes pentru ambele părţi, dintre care amintim: Posibilitatea de cooperare și eventual transfer de know-how între Incubatoarele de afaceri şi transfer tehnologic care funcţionează la nivelul celor două instituţii; Posibilitatea de colaborare la nivel de facultăţi pe teme legate de antreprenoriat şi, în special, antreprenoriat cu implicare socială şi în domeniul eficienţei energetice; Colaborare în cadrul programelor ERASMUS prin care studenţii şi cadrele didactice pot efectua vizite de studiu între cele două instituţii.

Viitoarele cooperări între cele două facultăţi vor putea fi extinse și la partenerii strategici ai Universităţii „Matej Bel” din Banska Bystrica şi anume instituţiile de învăţământ universitar din Polonia, Rusia, Ucraina şi Norvegia, cât şi în cadrul proiectelor de tip „Visegrad Funds”, sau „Programul România – Slovacia”.

„În urma vizitei au fost revigorate legăturile dintre cele două universităţi, respectiv facultăţi și s-au pus bazele unor noi colaborări atât în domeniul educaţiei, cât şi mai ales în cel al cercetării ştiinţifice. A fost o vizită deosebit de utilă la un partener tradiţional al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, care deschide noi oportunităţi de colaborare în contextul programelor de finanţare ale UE pentru universităţi și contribuie la creşterea vizibilităţii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în mediul academic european”, a declarat prof. univ. dr. Horațiu Șoim, decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.