În şcolile din oraşul Comăneşti a început, miercuri, la iniţiativa primăriei, derularea unei suite de manifestări menită să contribuie la educarea elevilor în spiritul evitării violenţei şi cunoaşterea formelor sale de manifestare.

Poliţişti, cadre didactice, pedagogi, psihologi, reprezentanţi ai administraţiei locale, artişti le-au vorbit copiilor despre violenţa verbală şi nonverbală, fizică şi emoţională, despre hoţi, tâlhari şi alţi infractori, despre comportamentul faţă de persoanele pe care nu le cunosc, dar şi despre prietenie şi toleranţă. Menţionarea căilor pentru evitarea oricărui tip de violenţă se constituie în corolarul acestor acţiuni de informare urmate de sesiuni de răspunsuri la întrebările puse de elevi.

Manifestările care se vor derula până la finele acestei luni sunt întregite de prezentări de filme documentare şi expoziţii de carte ce vizează combaterea violenţei. Cei mai activi elevi participanţi la aceste acţiuni vor fi premiaţi de primărie. ‘Considerăm că instituţiile statului au un rol foarte important în crearea unui climat de înţelegere şi toleranţă în comunitate, dar şi de semnalarea în rândul acesteia a elementelor ce favorizează violenţa. Copii sunt cei mai vulnerabili la actele de violenţă, dar, totodată şi cei mai receptivi în a percepe căile prin care pot evita actele antisociale’, a explicat, pentru Agerpres, Viorel Miron, primarul Comăneştiului, sensul acestui demers educaţional. AGERPRES