Copiii cu boli cronice, tulburări neurologice sau alte boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni şi care sunt internaţi la Institutului Clinic Fundeni, Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” şi Spitalului Clinic de Urgenţă „Marie Curie” din Bucureşti ar putea fi şcolarizaţi în perioada cât se află în mediul spitalicesc.

„Vineri, la sediul Ministerului Sănătăţii a avut loc întâlnirea secretarului de stat Alin Iulian Ţucmeanu cu reprezentanţi ai conducerii Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi managerii Institutului Clinic Fundeni, Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” şi Spitalului Clinic de Urgenţă „Marie Curie” Bucureşti. Scopul acestei întâlniri a fost discutarea unui acord de parteneriat în vederea şcolarizării elevilor spitalizaţi în aceste unităţi sanitare. Beneficiari direcţi ai serviciilor de şcolarizare vor fi elevii cu boli cronice, tulburări neurologice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni”, susţine IŞMB.

Potrivit sursei citate, prin aceste acorduri de parteneriat se va asigura continuitatea şcolarizării, care să permită elevilor spitalizaţi să promoveze anul de studiu în curs şi să participe la evaluările organizate pentru finalizarea unui nivel de învăţământ.

În cadrul acordurilor de parteneriat vor fi prevăzute activităţi de predare-învăţare, de evaluare periodică a rezultatelor la învăţătură, activităţi de evaluare în cadrul examenelor sau evaluărilor naţionale, activităţi de orientare şcolară şi profesională a preşcolarilor şi elevilor spitalizaţi cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi activităţi de asistenţă psihoeducaţională.

„Propunerea de înscriere în aceste clase se va face de către medicul/managerul de caz pe baza diagnosticului medical şi a scrisorii medicale care să ateste necesitatea rămânerii în regim de spitalizare a copilului/elevului pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni şi la solicitarea părintelui sau a reprezentantului legal”, precizează IŞMB.

Prin aceste acorduri de parteneriat se asigură cadrul de acţiune comună al personalului medical şi cadrelor didactice implicate în recuperarea şi educaţia elevilor, precum şi dezvoltarea unor bune relaţii de comunicare între mediul şcolar şi cel al copiilor, elevilor şi tinerilor şcolarizaţi aflaţi în mediul spitalicesc, arată sursa citată. AGERPRES