elevi_uniforma.jpgGuvernul a decis ca finanţarea de bază asigurată de la bugetul de stat pentru învăţământul preuniversitar să fie majorată în 2016 cu aproximativ 20% comparativ cu anul în curs. Astfel, costul standard per elev în învăţământul gimnazial din mediul urban va creşte de la 2.520 de lei la 3.043 de lei, iar în mediul rural, de la 2.898 lei la 3.499 lei.

Potrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul a aprobat miercuri o hotărâre de modificare a HG 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard pe elev şi preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului per elev şi preşcolar.

Costul standard reprezintă cheltuieli cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora.

Prin aceeaşi hotărâre este majorat şi costul standard per elev şi preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuieli prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii”, de la 312 lei în 2015 la 321 lei.

Actul normativ stabileşte şi coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per elev şi preşcolar şi coeficienţii de corecţie pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani.
Finanţarea de bază a unei unităţi şcolare rezultă prin multiplicarea costului standard per elev şi preşcolar cu coeficienţi specifici unităţii şcolare şi cu numărul de elevi şi se aprobă, anual, prin hotărâre a Guvernului.

Conform Legii Educaţiei Naţionale, finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se face după principiul „resursa financiară urmează elevul”, în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui elev sau unui preşcolar se transferă la unitatea de învăţământ la care acesta învaţă. În anul şcolar 2015-2016, în învăţământul preuniversitar de stat sunt înscrişi peste 3 milioane de elevi, mai menţionează Guvernul. AGERPRES