Interesat permanent să ofere soluții pentru noile provocări din educație, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași derulează în prezent mai multe proiecte ce au ca finalitate crearea de obiecte intelectuale destinate profesorilor, menite să îi sprijine pe aceștia în activitatea didactică prin soluții educaționale inovative.

Procesul de elaborare a obiectelor intelectuale, în vederea completării conținuturilor din programele școlare ale planurilor cadru se derulează în fiecare an școlar la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, începând cu anul 2016 când liceul a accesat pentru prima dată proiectele de parteneriat strategic pentru susținerea inovării cu produse intelectuale finanțate de Comisia Europeană.

A fost nevoie să aducem în activitățile de învățare derulate cu elevii, imprimarea 3D, tehnologia dronelor cu scopul de a pregăti elevii pentru industria 4.0. Trebuie să producem inovații la ore, iar acest lucru este posibil doar construind scenarii didactice adecvate nevoilor de învățare ale elevilor.

Un schimb de bune practici cu 50 de profesori de diferite specialități din județ a avut loc recent la training-ul Implementarea “Ghidului profesorului în utilizarea realității virtuale în educație”, organizat în cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2018-1-RO01-KA201-049411, intitulat „Future schools using the power of Virtual and Augmented Reality for education and training in the classroom” și finanțat de Comisia Europeană. Perspectivele asupra evoluției tehnologiilor, a profesiilor care nu există încă, dar pe care le vor avea elevii noștri, învățarea imersivă, au fost câteva dintre temele abordate și prezentate la training, săptămâna trecută de profesorii: Cristina Fulop, Maria Rados, Romanescu Adina, Zaharia Daniela. Discuțiile s-au centrat pe beneficiile implementării scenariilor didactice pentru disciplinele STEM bazate pe realitate virtuală, realizate de prof. dr. Liliana Andrici, prof. Lăcrămioara Popa, prof. dr. Marius Smirnov.

Un alt proiect inedit adresat profesorilor, coordonat de Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, este proiectul Erasmus+ nr. 2019-1-RO01-KA201-063996, intitulat Educational Toolkit for the Development of Social Media Literacy își propune să aducă în prim plan educația media, o componentă din ce în ce mai importantă în educație. În cadrul acestuia, prof. dr. Anamaria Ghiban (manager proiect), prof. Daniela Anghelescu, prof. dr. Anca Narcisa Adochiei, prof. Lăcrămioara Tufescu și prof. dr. Adina Romanescu, coordonează crearea, testarea, promovarea, utilizarea și evaluarea celor 5 produse intelectuale – resurse educaționale deschise, accesibile tuturor profesorilor/specialiștilor în educație din Europa: programă pentru dezvoltarea educației social media în școli, suport de curs pe aceeași temă, ghid metodologic pentru predarea educației social media, o aplicație mobilă pentru implementarea educației social media în școală și o colecție de scenarii de învățare bazate pe utilizarea instrumentelor social media în activitățile de învățare.

De asemenea, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași coordonează în perioada 10.11.2019 – 9.11.2021, proiectul Erasmus+ nr. 2019-1-RO01-KA202-063965, intitulat A Trainers Toolkit To Foster STEM Skills Using Microcontroller Applications (ROBOSTEM), cu un buget total de 140 654 euro. Continuăm elaborarea resurselor curriculare centrate pe dezvoltarea abilităților STEM prin realizarea unor dispozitive bazate pe microcontrolere. Autorii materialelor didactice realizate în proiect – prof. Cristina Fulop (coordonatorul proiectului), prof. dr. Adina Romanescu, prof. Mirela Țibu și prof. dr. Marius Smirnov își propun să identifice cele mai adecvate conținuturi din programele școlare de la disciplinele fizică, informatică, suportul pentru scenarii transdiciplinare de învățare, pentru a-i introduce pe elevi în gândirea prototipurilor de roboți.

Proiectarea ghidului pilotării curriculei pe tema retehnologizării mașinilor, utilajelor, echipamentelor IT, în cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2019-1-IT01-KA202-007430, intitulat Refitting Machine – Arduino expert for the recovery of obsolete machines, de către prof. Maria Cristina Fulop, prof. Mihaela Acălfoaie, prof. Liliana Vîrgă și prof. dr. Adina Romanescu (coordonator proiect), este o provocare pentru educație prin viziunea pe care dorește să o tranfere elevilor despre avantajele economiei circulare pentru mediu.

“Toate aceste proiecte inovative dovedesc o dată în plus dorința profesorilor de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași de a-și alinia demersul didactic la tendințele actuale ale educației, oferind soluții inedite, ce se vor materializa în resurse educaționale deschise care vor putea fi accesate și utilizate de către toți profesorii”,  menționează Adina Romanescu, directorul Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași.