Elevii și preșcolarii din Cetate s-au distrat, au creat și au învățat în cadrul atelierelor susținute de IDEE. Cei mai mici dintre copiii din grupul țintă al proiectului „Educație de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj“ au realizat o felicitare de primăvară, au recunoscut semnele grafice și și-au dezvoltat abilitățile psihomotrice.

Și colegii mai mari, de la clasele primare, au creat o felicitare plină de culoare, iar elevii de la gimnaziu au deprins tainele quilling-ului și au aflat că drepturile lor vin la pachet cu obligații și responsabilități în cadrul unui atelier de educație juridică.

Ziua s-a încheiat cu un atelier de „Educație pentru sănătate“ organizat pentru adulți, în cadrul căruia aceștia au aflat care sunt comportamentele de risc și cum ele pot fi preluate, prin imitație, chiar din familie.

Proiectul „Învățământ de calitate pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj POCU/74/6/18/104980 – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Uman 2014-2020“ are o durată de implementare de trei ani și se derulează în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Obiectivul general al proiectului este promovarea accesului egal la învățământ, pentru reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a mediului educațional, promovarea accesului egal la învățământul preșcolar și școlar și reducerea segregării între copii în județul Dolj. Din grupul țintă fac parte 1100 de persoane, dintre care 800 de copii de diferite vârste și 30 de părinți sau tutori, restul fiind cadre didactice și manageri ai unităților de învățământ partenere.

Toate detaliile proiectului sunt pe http://www.sieuinvat.ro.