Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 13 ianuarie, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale.

„Începând cu anul şcolar 2021-2022, creşele de stat sunt arondate la solicitarea primarilor, urmare a hotărârilor autorităţilor deliberative, prin decizie a inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţilor de învăţământ care au nivel preşcolar cu program prelungit cu personalitate juridică sau unităţilor de învătământ care au în structură învăţământ preşcolar. Decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti se comunică spre informare Ministerului Educaţiei în termen de 15 zile de la emitere”, prevede legea.

Potrivit actului normativ, în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu solicită arondarea, creşele de stat devin unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, autorităţile locale având calitatea de persoană juridică fondatoare, finanţarea fiind asigurată în conformitate cu prevederile legale.

Autorităţile administraţiei publice locale pot contribui la finanţarea acestora, în limita bugetului aprobat. În această situaţie, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti asigură coordonarea metodologică a respectivelor creşe, stipulează legea.

Creşele confesionale pot solicita arondarea prin decizie a inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti la unităţile de învăţământ care au în structură învăţământ preşcolar.

Asigurarea personalului necesar desfăşurării educaţiei antepreşcolare, didactic, nedidactic şi auxiliar, se face de către Ministerul Educaţiei, cu respectarea standardelor de calitate şi a legislaţiei în vigoare, mai prevede actul normativ.

La intrarea în vigoare a legii, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar desemnate de acestea vor lua toate măsurile necesare pentru reorganizarea reţelei şcolare, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale. AGERPRES