Vicepreşedintele ARACIS Cristina-Daniela Ghiţulică a fost ales, pe 12 mai, preşedinte al CEENQA în cadrul Adunării Generale a Reţelei Central-Est Europeană a Agenţiilor de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) care s-a desfăşurat la Tirana, Albania.

Potrivit unui comunicat de presă al ARACIS, CEENQA reprezintă o reţea non-profit a agenţiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior din ţările spaţiului central şi est-european, înfiinţată pentru a sprijini colaborarea între ţări apropiate din punct de vedere al sistemului de învăţământ şi al nivelului de dezvoltare economică.

Asociaţia cuprinde 30 de agenţii de asigurare a calităţii din 21 de ţări şi este deschisă colaborării internaţionale. Majoritatea agenţiilor membre CEENQA sunt, totodată, şi agenţii membre în Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA), iar CEENQA este o structură afiliată la ENQA.

ARACIS a devenit membră cu drepturi depline a CEENQA în 2011, deoarece a apreciat că participarea sa la schimbul de bune practici între agenţiile din zonă şi colaborarea sa cu acestea reprezintă elemente importante atât pentru asigurarea calităţii propriei activităţi, cât şi pentru vizibilitatea rezultatelor sistemului de învăţământ superior din România, precizează comunicatul amintit.

Anterior alegerii sale în funcţia de preşedinte al CEENQA Cristina-Daniela Ghiţulică a deţinut două mandate consecutive de membru în Comitetul Director al CEENQA. AGERPRES