Recent, Prezidiul Academiei Române a aprobat cu un nou Statut și un nou Colegiu de Redacție, reluarea tipăririi de către Editura Academiei Române a revistei NOESIS, publicația științifică a Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române. Revista nu a mai fost tipărită după anul 2014. În anul 2022 se va sărbători semicentenarul revistei NOESIS.

Revista NOESIS, fondată în anul 1972 de către Academicianul ATHANASE JOJA, este o publicație în limbi străine, semestrială, având rolul de a face cunoscute la nivel național și internațional cele mai importante realizări ale comunității științifice și academice românești în domeniile Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii.

Obiectivul general al publicației este promovarea valorilor cercetării românești din domeniile Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii la nivel național și internațional prin publicarea de studii și articole științifice, recenzii, articole de promovare ale activităților științifice.

Cu 2 numere pe an, revista NOESIS va fi publicată în limbile engleză și franceză. Tipul articolelor va fi: studii, articole științifice, recenzii și articole de promovare. Revista poate publica periodic suplimente tematice. Secțiunile tematice ale reviste sunt: 1. Logic and Philosophy of Science, 2. History of Science, 3. History of Technology, 4. Scientific Events.

Se are in vedere includerea publicației în baze de date internaționale și în Platforma editorială română SCIPIO, în vederea clasificării editoriale a publicației conform legislației în vigoare.

Editorial Board

  • Director: Acad. VIOREL BĂDESCU, Deputy Director: Dr. MAGDA STAVINSCHI
  • Editor in Chief: Prof. Dr. DAN GABRIEL SÎMBOTIN, Deputy Editor in Chief: Prof. Dr. NARCIS ZĂRNESCU
  • Editorial Secretary: Conf. Dr. MARIN VLADA, Deputy Editorial Secretary: Dr. ANA-MARIA LEPĂR
  • Editors: Dr. ALEXANDRU BOLOGA (Sciences), Prof. Dr. OCTAVIAN BUDA (Sciences), Dr. GEORGE CROITORU (Technology), Eng. MIHAI PALFI (Technology), Conf. Dr. CĂTĂLIN IONIŢÃ (Logic, Methodology and Philosophy), Dr. SORIN BAICULESCU (Logic, Methodology and Philosophy).