inscriere facultate2.jpgPeste 25.000 de candidaţi şi-au depus dosarele, în sesiunea de înscriere iulie 2010, pentru admiterea la studii universitare de licenţă la facultăţile Universităţii din Bucureşti.

Candidaţii înscrişi la facultăţile la care se organizează examene de admitere vor susţine probele stabilite pe 23 iulie la Facultatea de Drept, 22 iulie Facultatea de Teologie Ortodoxă la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală şi specializarea Artă Sacră (proba eliminatorie – Desen), la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, miercuri, 21 iulie, şi în aceeaşi zi şi la Facultatea de Geologie şi Geofizică.

Probe de admitere au fost susţinute marţi, 20 iulie, la Facultatea de Geografie. S-au mai susţinut examene la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – 19 iulie, Facultatea de Litere, Specializarea Comunicare şi relaţii publice – ZI – 18 iulie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Specializarea Psihologie – ZI – 17 iulie, Facultatea de Matematică şi Informatică, Specializarea Matematică – 18 iulie, Specializarea Informatică – 17 iulie, Departamentul de Tehnologii – 18 iulie, CREDIS, Specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (proba eliminatorie) – 16 iulie. Concurenţa cea mai mare se înregistrează la Facultatea de Administraţie şi Afaceri unde s-au înscris 13,12 candidaţi pe loc. Cele mai căutate specializări la această facultate sunt Administrarea afacerilor – 19,17 candidaţi pe loc, Marketing – 12,31 candidaţi pe loc, Administraţie publică – 7,7 candidaţi pe loc. Concurenţă mare este şi la Facultatea de Geografie unde s-au înscris 10,17 candidaţi pe loc. La Facultatea de Geografie cele mai căutate specializări sunt Hidrologie-Meteorologie – 13,93 candidaţi pe loc, Planificare teritorială Bucureşti ZI – 13,91 candidaţi pe loc, Cartografie Bucureşti ZI – 12,89 candidaţi pe loc, Geografia Turismului Bucureşti ZI – 12,47 candidaţi pe loc, Geografie Bucureşti ZI – 11,09 candidaţi pe loc.


La Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine sunt 9,08 candidaţi pe loc, la Facultatea de Ştiinţe Politice – 8,47 candidaţi pe loc, la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării – 8,19 candidaţi pe loc, la Facultatea de Istorie – 5,59 candidaţi pe loc, Facultatea de Drept – 5,55 candidaţi pe loc,
Facultatea de Litere – 5,47 candidaţi pe loc, Facultatea de Biologie – 4,95 candidaţi pe loc, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – 4,94 candidaţi pe loc.


Numărul candidaţilor pe locurile bugete pe Universitatea din Bucureşti este de 5,40. După afişarea rezultatelor la admitere, candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se încadreze în termenele ce vor fi afişate la fiecare facultate pentru a depune fişa de înscriere anuală în anul I de facultate. Diploma de bacalaureat în original este obligatoriu a fi depusă în termenul stabilit de metodologia de admitere a fiecărei facultăţi, cerinţă ce va fi afişată şi adusă la cunoştinţa candidaţilor încă de la înscriere. Tot atunci secretariatele vor verifica rezultatul la concursul de admitere, forma de învăţământ şi forma de finanţare la care a fost admis candidatul şi dacă dosarul conţine toate actele necesare.

Astfel, pentru înmatricularea la înscrierea în anul I de studii se alcătuieşte dosarul studentului care va cuprinde actele de la înscriere. După terminarea concursului de admitere, se va afişa lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute. Primii candidaţi vor fi declaraţi admişi pe locurile de la buget, iar aceştia sunt obligaţi ca, în 48 de ore de la afişarea rezultatelor, să aducă la sediul facultăţii diploma de bacalaureat în original (în cazul în care nu au depus-o la înscriere), precizează conducerea UB. Candidaţii admişi pe locurile bugetate care nu aduc diploma de bacalaureat în original, în termenul stabilit, pierd locul respectiv, ce va fi ocupat de următorul candidat de pe listă. După afişarea rezultatelor, dacă forma de finanţare a viitorului student este la taxă sau a fost admis la forme de învăţământ precum FR sau ID, se va ataşa la dosar şi chitanţa care să ateste achitarea taxei de studii în cuantumul stabilit de facultate.

La începutul fiecărui an universitar, dosarul de înmatriculare a studentului se completează cu: cererile de înscriere pentru începutul fiecărui an universitar, actele necesare pentru obţinerea bursei, conform legislaţiei în vigoare, cererile pentru disciplinele opţionale, actele prin care se certifică studiile efectuate în alte universităţi din ţară sau străinătate şi rezultatele obţinute. Probele de concurs la facultăţile Universităţii Politehnica din Bucureşti s-au susţinut în 19 şi 20 iulie, potrivit calendarului aprobat de senatul universitar.


Pe data de 17 iulie a fost susţinut testul de competenţă lingvistică la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, pentru candidaţii care nu posedă un certificat de competenţă lingvistică. Începând din 1 aprilie 2010, candidaţii s-au putut preînscrie online, pe site-ul http://admitere.upb.ro şi www.upb.ro, iar candidaţii preînscrişi online au beneficiat de o reducere de 10% din taxa de înscriere care este de 100 de lei. Instituţia de învăţământ a asigurat cazare în limita locurilor disponibile, contra cost, pe o perioadă de şapte zile (zilele de concurs plus o zi înainte şi trei după concurs), pentru candidaţii veniţi din alte localităţi. Examene de admitere au avut loc în zilele de 19, 20 şi 21 iulie şi la Academia de Studii Economice. Miercuri 21 iulie se susţine probe de concurs la Facultatea de Administraţie şi Management Public, iar până pe data de 30 iulie vor fi afişate rezultatele La Universitatea De Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti între 12 şi 22 iulie a avut loc înscrierea şi se desfăşoară interviul, iar rezultatele vor fi afişate în 26 iulie AGERPRES