Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează cursul cu tema „Managementul calităţii în învăţământul superior”, eveniment derulat în cadrul proiectului „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Grupul ţintă al proiectului este format din persoane implicate în dezvoltarea politicilor în învăţământul superior; persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, directori de departamente, şefi de compartimente etc.); experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional; membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi (membri ai Senatelor universităţilor, ai Consiliilor facultăţilor); membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/ facultate; persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare (titularii de disciplină, tutorii de practică, tutorii de programe); persoane implicate în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/ facultate.

Cursul se va axa pe următoarele teme:

1.Comunicarea pentru managementul universitar

2.Cunoaşterea cerinţelor stakeholder-ilor şi adaptarea la acestea a serviciilor din universităţi

3.Managementul proceselor şi ameliorarea calităţii din universităţi

4.Cultura instituţională, motivare şi leadership

5.Acreditarea şi certificarea

La Universitatea de Vest din Timişoara cursul va avea loc în perioada 9-10 martie 2012. Înscrierile se fac la Departamentul pentru Managementul Calității al UVT (sala 607 A). Cei interesați sunt rugați să confirme participarea la adresele de e-mail:
alexandra.codospan@rectorat.uvt.ro sau ramonag@rectorat.uvt.ro.