Studenții Facultății de Științe Economice a Universităţii „Danubius” din Galaţi au participat la cursul organizat de  CECCAR (Corpul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România) – filiala Galați, curs în cadrul căruia au fost prezentate aspecte deosebit de interesante referitoare la expertiza contabilă judiciară, la necesitatea și conținutul raportului de expertiză contabilă judiciară.

Andrei Aurel, lectorul CECCAR care a susținut acest curs, a prezentat auditoriului studii de caz relevante cu implicații în materia expetizei contabile judiciare, acentuând tematica privitoare la principiile etice de la care nu trebuie să se abată niciun expert contabil care efectuează expertiza contabilă judiciară.

În baza parteneriatului încheiat între cele două instituții, în functie de programul de master din cadrul Facultății de Științe Economice urmat, absolvenții sunt admiși la stagiul de expert contabil în cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România) FĂRĂ EXAMEN DE ACCES. (Management Financiar Public și Privat; Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European).