upa_incluziune.jpg30 de persoane din grupuri defavorizate din șase județe din regiunile Nord-Est, Nord-Vest și Vest au participat, la Universitatea „Petre Andrei” (UPA) din Iași, la un curs de „Antreprenoriat Cultural Meșteșugăresc și Impresariat Artistic” organizat în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri europene.

Este vorba despre „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate”, proiect derulat de AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, împreună cu Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca, S.C. SIVECO România S.A, Fundația Post Privatizare şi Coaliţia KARAT, cu sediul în Varşovia – Polonia, și cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta capacitățile, competențele și stima de sine a persoanelor din populațiile vulnerabile și de a le oferi suport social astfel încât să poată crește șasele acestora de a participa în economia socială. Proiectul se bazează pe o abordare integrată ce ține cont de faptul că persoanele vulnerabile se confruntă cu o serie de probleme economice și sociale. Acordul de parteneriat încheiat între AUR și UPA din Iași este încă o dovadă a implicării comunitare ce caracterizează traseul public al instituției noastre”, a explicat asist.univ.dr. Adina Șandru, cadru didactic la Facultatea de Asistență Socială și Sociologie a UPA și expert incluziune socială în cadrul proiectului.

Potrivit lui Bogdan Diaconu, coordonator al proiectului în Regiunea Vest, activităţile derulate își propun să încurajeze antreprenoriatul și să faciliteze incluziunea pe piața muncii a persoanelor din rândul grupurilor cu un risc sporit de excluziune socială: persoane de etnie romă, femei peste 45 de ani aflate în căutarea unui loc de muncă, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul social de protecție și părinți din familii monoparentale, atât din mediul rural, cât și din mediul urban. bogdan_aur

De asemenea, după cum a detaliat Ioana Mănăilă, președintele AUR și managerul proiectului, mai sunt urmărite, printre altele, informarea a peste 2.000 de actori economici şi sociali cu privire la instrumentele de economie socială dezvoltate în cadrul proiectului, dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor antreprenoriale a 24 de persoane supuse riscurilor de excluziune socială, crearea de abilităţi în sprijinul dezvoltării economiei sociale la nivelul a 100 de lucrători sociali şi a 60 de specialişti în domeniul economiei sociale, crearea a 6 întreprinderi sociale și ocuparea în acestea a 24 de persoane din grupuri defavorizate. „De ce acest proiect? Ne dorim ca bunăstarea în societatea românească să pornească de jos în sus, să susținem dezvoltarea comunităților defavorizate și să contribuim, atât cât putem, la unul dintre obiectivele majore ale mileniului: eradicarea sărăciei”, a încheiat Ioana Mănăilă.

Mai multe detalii despre acest proiect sunt diponibile pe site-ul www.brandsocial.ro.