Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) lansează luni primul curs online de educaţie incluzivă adresat profesorilor din învăţământul preuniversitar din România.

Cursul poate fi uşor accesat pe platforma online creată de CEDCD: www.educatieincluziva.info. În urma unor îndelungi eforturi, astăzi, copiii cu dizabilităţi din România se pot înscrie în şcolile de masă, iar acestea sunt obligate prin lege să-i accepte. În acest proces, părintele are dreptul să solicite orientarea copilului său către şcoala de masă în faţa comisiilor de la nivelul inspectoratelor şcolare (CMBRAE/CJRAE), iar decizia părintelui este suverană. În contextul în care un număr tot mai mare de copii cu dizabilităţi/CES accesează învăţământul de masă, dascălii din şcolile româneşti şi-au exprimat de-a lungul timpului nevoia acută de pregătire cu privire la gestionarea copiilor cu dizabilităţi la clasă, precum şi la modalitatea în care o şcoală tradiţională se poate transforma într-o şcoală de tip incluziv„, se arată într-un comunicat transmis presei.

Conform sursei citate, cursul de educaţie incluzivă îşi propune să vină în întâmpinarea nevoii reale de sprijin şi pregătire a profesorilor şi directorilor de şcoli din mediul preuniversitar, oferind informaţii concrete şi aplicate, utile în activitatea de zi cu zi la şcoală, dar şi în efortul „de a fi pionierii unei schimbări de profunzime” în sistemul de educaţie din ţara noastră.

După parcurgerea cursului, profesorii sau persoanele interesate vor primi o diplomă de absolvire şi un certificat de competenţe în baza evaluărilor finale.

Obiectivele cursului sunt: Noţiuni generale despre cadrul conceptual şi juridic al educaţiei incluzive; Managementul şcolii incluzive – cum realizăm trecerea de la o şcoală tradiţională la o şcoală incluzivă; Managementul clasei incluzive – strategii de incluziune; Elemente de psihopedagogie incluzivă – tehnici şi metode de gestionare a copiilor cu CES la clasă.

„Cursuri aprofundate pe fiecare dintre cele 4 obiective ale acestui curs introductiv pot fi organizate de către CEDCD, în orice oraş din ţară, la solicitarea celor interesaţi, printr-un email transmis la adresa: office@cedcd.ro. Iniţiativa face parte din demersul mai larg al CEDCD de a promova educaţia incluzivă în România de aproximativ 10 ani”, se precizează în comunicat.

Conform datelor oficiale ale Ministerului Muncii, în România sunt înregistraţi 71.245 copii cu dizabilităţi. Procesul de obţinere a certificatului de handicap fiind unul costisitor şi complicat, există numeroase familii care nu îl parcurg. Din estimările neoficiale, este posibil ca cifra reală să depăşească 100.000 de copii cu dizabilităţi, menţionează sursa citată.

„60.645 de copii cu dizabilităţi au vârstă şcolară în România. Dintre aceştia 17.975 sunt neşcolarizaţi, deoarece nici şcolile speciale, nici cele de masă nu sunt dispuse să-i accepte. Deşi Ministerul Educaţiei raportează un număr de 11.904 copii cu dizabilităţi în şcolile speciale, în realitate, 31.486 sunt izolaţi în şcoli speciale. (…) Aproape 30% dintre copiii cu dizabilităţi nu sunt şcolarizaţi, iar aproximativ 52% sunt segregaţi în şcoli speciale, unde de cele mai multe ori sunt expuşi riscului major de abuzuri şi neglijenţă”, se mai arată în comunicatul CEDCD. AGERPRES