Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, pe parcursul a nouă săptămâni, cursul postuniversitar Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, cu un pronunțat caracter practic. Cursurile vor fi susținute de cadre didactice universitare și experți în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Locația de desfășurare: la sediul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, corp E.

Perioada de desfășurare: Cursul se va desfășura pe durata a 180 ore (9 săptămâni).

La finalul cursului, participanții vor primi un Certificat de atestare a competențelor profesionale specifice programului, eliberat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, conform art. 173, al.6 din Legea 1/2011.

Actele necesare înscrierii:

  • fișa de înscriere (se va procura de la organizator);
  • diploma de licenţă în original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul;
  • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • copie după certificatul de naștere.

Plata taxei de participare – 2900 lei: Se achită prin ordin de plată sau la casieria Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, la începutul cursului. Se acceptă plata în două tranșe.

Înscrieri: Începând de la 18 februarie 2019 până în data de 18 martie 2019
e-mail: decan@fdsa.usv.ro; ingrid.roos@fdsa.usv.ro sau la numerele de telefon: 0230-216147 – int. 555 sau 0745839917.