upa_cladire.jpgUniversitatea „Petre Andrei” din Iași organizează cursuri autorizate de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților în ocupația de Expert Fiscal. Cursul se adresează angajaţilor din cadrul direcţiilor/departamentelor financiar-contabile şi de audit, managerilor şi persoanelor interesate de dezvoltarea competenţelor în domeniul fiscal.

Cursul pentru Expert Fiscal se va desfăşura pe parcursul a 40 de ore (pentru pregătire teoretică – 20 de ore, pentru pregătire practică – 20 de ore), desfășurate pe o perioadă de 3 săptămâni. Calendarul cursului stabilit pentru prima jumătate a anului 2011 este următorul: 15 aprilie – 7 mai, 13 mai – 28 mai, 3 iunie – 18 iunie. Valoarea taxei de participare este de 1.000 RON/persoană. Pentru firmele şi instituţiile care trimit spre formare un număr de minim 3 persoane se oferă un discount de 5%.

Conform prevederilor Codului fiscal, cheltuielile pentru formarea și perfecționarea profesională a personalului angajat sunt cheltuieli deductibile. Cursurile se vor desfăşura la sediul didactic al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, din strada Grigore Ghica Vodă, nr. 13, Iaşi. În perioada desfășurării cursurilor, participanții din alte localități vor beneficia de cazare oferită în mod gratuit de Universitatea „Petre Andrei” din Iași.
Trainerii cursului sunt specialişti din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene Iaşi, precum și cadre didactice universitare ale Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi.


La finalizarea programului de formare profesională se va susţine un examen în urma căruia se va obţine un certificat de absolvire emis de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului și de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi recunoscut de către organizaţiile şi instituţiile din cadrul Uniunii Europene şi din spaţiul extracomunitar. Evaluarea finală se va realiza de către o comisie de examinare desemnată prin decizia Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor din Judeţul Iaşi.


Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, persoană de contact Pricop Adina, telefon 0746182132.