În cadrul proiectului ,,Facilitarea profesionala pentru calitatea instruirii
eficiente”, co-finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 pe axa
prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.3., se vor derula Cursurile de
formare profesională pentru Profesori, destinate cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar.

Cele patru module de formare, acreditate CNFP, se derulează prin
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Vest
din Timișoara. Cursurile încep în luna aprilie și urmăresc dezvoltarea de
competențe profesionale pentru amplificarea și menținerea motivației pentru
cariera didactică, creșterea calității actului de instruire și clarificarea cu privire
la cerințele politicilor educaționale și a schimbărilor de roluri intervenite în
profesia didactică.


Informații suplimentare legate de proiectul ,,Facilitarea profesionala
pentru calitatea instruirii eficiente” și cursurile derulate prin intermediul
proiectului se pot obține accesând site-ul proiectului la adresa
www.fppcie.uvt.ro sau la tel. 0256 592151, persoană de contact Vieru Victorița – secretar.