Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA) din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara a lansat astăzi 7 septembrie 2010 programul masteral gratuit „Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene”, ca urmare a obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul proiectului POSDRU 64076 “Adaptarea curriculei universitare, de masterat, la cerinţele pieţei muncii din România în domeniul proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune”.


Parteneriatul în cadrul acestui proiect este realizat între două universităţi de de tradiţie şi dinamice, respectiv între Universitatea Babeş-Bolyai, prin Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, în calitate de solicitant şi Universitatea de Vest din Timişoara, prin Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, în calitate de partener.

Prin acest masterat se oferă posibilitatea absolvenţilor de studii universitare de nivel licenţă de a se specializa în domeniul auditului şi al managementului financiar al proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune. Mai mult decât atât, absolvirea masteratului dă posibilitatea absolvenţilor să aibă acces, fără examen, la stagiul organizat de către Camera Auditorilor Financiari din România, pentru dobândirea calităţii de auditor financiar.„Acest masterat este unul de nişă, menit să valorifice valenţele individuale ale celor două universităţi partenere şi să contribuie la formarea de specialişti care să rezolve problemele cu care practicienii se confruntă deja. Masteratul „Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene” reprezintă o noutate pentru mediul academic românesc, cel puţin din următoarele considerente: (1) implicarea directă, instituţională, a experţilor practicieni în formarea viitorilor absolvenţi, (2) cele două universităţi au realizat acelaşi plan de învăţământ (discutăm de un masterat ”în oglindă”), cu posibilitatea mobilităţii reciproce de cadre didactice, (3) finanţarea integrală, din surse alternative-fonduri europene, aşa cum se realizează în multe universităţi europene. Ţinem să subliniem că învăţarea axată pe student şi conectarea învăţământului la realităţile practice şi piaţa muncii reprezintă activităţi care ne preocupă în mod deosebit la Universitatea de Vest din Timişoara, iar proiectul lansat astăzi este un exemplu ilustrativ.”, a menţionat Conf. Univ. Dr. Ovidiu Bunget, manager ştiinţific în cadrul proiectului.

Acest proiect, câştigat prin competiţie, urmează să se deruleze pe o perioadă de 3 ani. „Nu dorim un învăţământ de masă în ceea ce priveşte acest proiect. Tocmai din acest motiv, în cadrul acestui masterat vor studia doar 100 de cursanţi anual, 50 la Cluj şi 50 la Timişoara. În fiecare an, se vor oferi un număr total de 16 burse, la Cluj Napoca şi Timişoara. De asemenea, vom da şansa studenţilor de a participa la concursuri pe scriere de proiecte şi alte domenii, la care se vor da premii. Prin acest masterat am încercăm să aducem beneficii în trei direcţii esenţiale: 1. aducând practicieni care să predea, vom aduce învăţământul foarte aproape de zona practicii; 2. studenţii vor şti efectiv să scrie proiecte, să evalueze, să cunoască exact legislaţia în domeniu etc.; 3. practicienii vor putea să-şi recruteze personal pregătit cu adevărat şi, de asemenea, vor fi remuneraţi pentru activităţile didactice. Plusul acestui master este adus de recunoaşterea, pentru viitorii absolvenţi, a examenului de acces la stagiu la profesia de auditor financiar”, a precizat Conf. Univ. Dr. Irimie Emil Popa, manager de proiect.

„Am conştientizat că momentul activităţilor individuale s-a finalizat şi a început o etapă nouă – a lucrului în echipă. Parteneriatul cu Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca este de bun augur. Acest proiect reprezintă un real succes şi are ca obiectiv formarea de competenţe practice ale absolvenţilor în ceea ce priveşte accesarea, implementarea şi auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene”, a declarat Prof. Univ. Dr. Marilen Pirtea, Decan al FEAA.


Trebuie menţionat faptul că proiectul de obţinere a fondurilor europene pentru acest masterat a fost depus în luna august 2009. Finanţarea propriu-zisă a fost obţinută în luna august a acestui an. Valoarea totală a proiectului este de 11.879 mii lei, din care 80% reprezintă fonduri europene.

„Profesia de auditor financiar este singura profesie reglementată în România printr-o directivă europeană care se bucură de un înalt prestigiu. Utilitatea publică a profesiei a făcut ca reglementarea legală a profesiei să fie necesară. Nu se face rabat de la calitate în ceea priveşte profesia de auditor financiar. Suntem convinşi că cele două universităţi au avut în vedere acest aspect la implementarea proiectului.” a declarat Dna. Carmen Mataragiu, auditor financiar, membru al Consiliului Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România.


„Nu poţi realiza un audit dacă nu cunoşti toţi paşii prevăzuţi în proiect. Fiecare pas implică problemele lui. Este o artă să treci prin toţi aceşti paşi şi ai sentimentul împlinirii atunci când depăşeşti toţi aceşti paşi!” a declarat Dna. Alina Neciov, expert practician.

Studierea la acest masterat este gratuită, iar cursanţii vor fi selectaţi în urma unui examen de admitere. La Timişoara, înscrierile pentru susţinerea examenului de admitere se fac în perioada 13-17 septembrie 2010, între orele 9.00 – 15.00, la sediul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor (www.feaa.uvt.ro) de pe strada J.H. Pestalozzi, Nr. 16 (secretariatul Şcolii Masterale). Examenul de admitere a candidaţilor urmează să se desfăşoare, în ambele centre universitare, în data de 20 septembrie 2010.