univ_vest.jpgUniversitatea de Vest din Timișoara investește continuu în formarea cadrelor didactice, recunoscând importanța pregătirii resurselor umane și facilitarea adaptării acestora la metodele moderne de predare și de realizare a cercetării științifice. În acest sens, instituția organizează noi cursuri de formare pentru cadrele didactice universitare din vestul țării, în cadrul proiectului “UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată”, POSDRU/157/1.3/S/135590.

Astfel, în perioada 7 – 12 septembrie 2015 are loc cursul „Dezvoltarea materialelor didactice specifice educației universitare” susținut de Prof. Brian Andrew Critchley de la London Metropolitan University.

Disciplina „Dezvoltarea materialelor didactice specifice educației universitare” este una de suport pentru toate celelalte discipline ale modulului. Prin urmare, acest curs se va concentra pe dezvoltarea abilităților cadrelor didactice universitare de a dezvolta, organiza, utiliza și evalua eficacitatea diferitelor materiale didactice. Un loc aparte va fi acordat sprijinirii cadrelor didactice universitare pentru utilizarea resurselor și instrumentelor on-line.

Principalele teme abordate se axează pe: concepte și definiții ale resurselor folosite în predare și învățare și ale materialelor didactice; tipuri de resurse folosite în predare și învățare și eficiența acestora; resurse principale folosite în predare-învățare: ce presupun lectura, resurse pentru scrierea academică/profesională; resurse folosite în clasă, resurse de învățare digitale pentru blended learning și activități centrate pe studenți (bloguri, platforme e-learning), etc.

Printre competențele de care profesorii vor beneficia în urma cursului se numără realizarea suporturilor de curs și a altor mijloace didactice specifice educației universitare și accesibile studenților, dar și elaborarea unor instrumente de evaluare eficiente.