usamv_iasi.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi demarează proiectul „Dezvoltarea pieţei muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole în mediul rural”.

Concret, proiectul îşi propune implementarea unor măsuri eficiente de dezvoltare şi flexibilizare a pieţei muncii prin stimularea, susţinerea activităţilor neagricole, prin promovarea culturii antreprenoriale şi prin atragerea în activităţi neagricole a persoanelor din agricultura de subzistenţă. Printre etapele acestui proiect se numără şi organizarea cursurilor gratuite pentru obţinerea calificărilor „agent vânzări” şi „lucrător comercial”

Lucrătorul comercial şi agentul de vânzări se ocupă în principal cu negocierea condiţiilor de vânzare, cu derularea vânzării produselor specifice, organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii magazinului (punctului de vânzare), efectuarea vânzării, încasarea contravalorii mărfii, prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării, promovarea imaginii magazinului (punctului de vânzare), menţinerea stocurilor şi necesarului de monetar de rezervă, verificarea stocurilor cu vânzările, întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare, precum şi raportarea activităţii de vânzare.

Cursurile se adresează persoanelor cu studii medii care doresc să-şi găsească un loc de muncă în activitatea de comerţ, dar le lipseşte o recunoaştere formală a competenţelor dobândite. Grupul ţintă este format din mai multe categorii. Dintre acestea amintim tinerii şomeri cu vârste între 16-24 ani care nu au calificări, sau au un nivel de calificare redus, ori au calificări ce numai sunt cerute de piaţa muncii. De asemenea, la cursuri mai au acces şi persoanele care au depăşit şase luni de la intrarea în şomaj.

La finalizarea perioadei de specializare, cursanţii vor obţine un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

Proiectul „Dezvoltarea pieţei muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole în mediul rural” se încadrează în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU. Persoane de contact sunt: Sef. Lucr. dr. George UNGUREANU, Tel. 0740.889970, e-mail: ungurgeo@uaiasi.ro şi Conf. dr. Elena GÎNDU, Tel. 0741.035210, e-mail: egindu@uaiasi.ro.