Universitatea de Vest Timişoara (UVT) va începe cursurile pe data de 28 septembrie, iar primul semestru se va desfăşura în sistem hibrid (online şi faţă în faţă) pentru facultăţile care au specializări vocaţionale şi cu activităţi de laborator, celelalte fiind programate exclusiv în mediul online.

În condiţiile pandemiei, capacitatea de cazare a UVT va scădea cu 30% faţă de anii precedenţi, când dispunea de 3.005 locuri în cămine.

Rectorul UVT, Marilen Pirtea, a declarat că dezbaterile din comunitatea universităţii şi deciziile luate de consiliile facultăţilor au ţinut cont de realităţile din fiecare facultate, departament şi program de studiu din UVT.

„Deciziile vor fi formalizate în şedinţa Senatului UVT din 24 septembrie, când va exista o grilă finală şi oficială pentru modalitatea de desfăşurare a procesului educaţional la UVT în primul semestru al anului universitar. Avem în faţă un an universitar ce se va desfăşura în format atipic, o provocare şi un test de adaptare pentru noi toţi, dascăli şi studenţi”, afirmă Marilen Pirtea.

După consultarea comunităţii UVT, facultăţile cu programe de studii universitare din domenii vocaţionale (arte, muzică, teatru, educaţie fizică şi sport) şi cele cu programe de studii universitare din domeniul ştiinţelor naturii şi ale pământului (biologie, chimie, geografie, fizică), care presupun desfăşurarea constantă de activităţi practice şi de laborator, în care se impune prezenţa fizică a studenţilor în spaţiile de desfăşurare a activităţilor didactice, au optat pentru derularea procesului educaţional în format blended-learning (hibrid/mixt).

Acesta include activităţi de curs desfăşurate preponderent online şi activităţi de seminar şi de laborator desfăşurate preponderent în regim faţă în faţă.

Facultăţile cu programe de studii universitare din domeniile ştiinţelor exacte (matematică şi informatică), sociale (juridice, economice, psiho-sociologice etc) şi umaniste vor desfăşura activităţile didactice integral în regim online, pentru a asigura siguranţa tuturor participanţilor la procesul educaţional.

Astfel, Facultatea de Arte şi Design va urma varianta hibrid, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie toate programele de studii universitare de licenţă, anul I pe varianta hibrid, toate programele de studii universitare din domeniul Chimie, toţi anii de studiu în varianta hibrid, programele de studii universitare din domeniile

Biologie, Biochimie şi Geografie, cu excepţia anului I al ciclului de studii universitare de licenţă exclusiv online, Facultatea de Drept exclusiv online, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor exclusiv online, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport hibrid, Facultatea de Fizică hibrid, Facultate de Litere, Istorie şi Teologie exclusiv online, Facultatea de Matematică şi Informatică exclusiv online, Facultatea de Muzică şi Teatru hibrid, Facultatea de Sociologie şi Psihologie exclusiv online, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării exclusiv online.

Toate deciziile cu privire la modul de desfăşurare a procesului educaţional vor putea fi modificate periodic în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel local şi naţional, cu aprobarea Senatului universitar şi cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică Timiş.

Pe de altă parte, capacitatea de cazare a UVT va scădea în perioada în care normele de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 vor fi în vigoare, la aproape 30% din capacitatea totală de 3.005 locuri. Astfel, repartizarea locurilor în căminele UVT trebuie reconfigurată ţinând cont de noile reglementări.

Având în vedere această situaţie, în procesul de repartizare a locurilor de cazare în căminele UVT pentru primul semestrul al anului universitar următor vor avea prioritate studenţii care urmează să desfăşoare activităţi didactice care necesită prezenţa fizică în sediile universităţii. AGERPRES