“Dacă eşti un profesor bun, şcoala nu se va putea lipsi de tine!”

ezechil liliana.jpgNou motiv de mândrie pentru Universitatea din Piteşti: o echipă formată din membri ai mai multor structuri din universitate a câştigat un grant în valoare de 30.000 de euro, în cadrul unei competiţii pentru desemnarea celor mai bune masterate în educaţie din ţară.
Mai multe detalii despre acest concurs şi despre importanţa distincţiei ne-a oferit prof. univ. dr. Liliana Ezechil, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, din cadrul Universităţii din Piteşti.

– Doamnă profesor, ce reprezintă acest premiu pentru echipa pe care o conduceţi?

– Premiul II pe care Universitatea din Piteşti l-a obţinut în urma competiţiei organizate de către Fundaţia “Dinu Patriciu” şi Fundaţia “CODECS pentru Leadership” sub denumirea “Professoria – Profesori mai buni pentru copiii noştri” ne onorează, fireşte. Din punctul nostru de vedere, nu a fost o competiţie oarecare. Deşi proiectul de elaborare a unor programe de master în educaţie a fost adresat tuturor universităţilor din România, la competiţie au participat “numai” 17 programe. Competitorii au fost însă de calibru înalt: universităţile cele mai mari din România. Între preferate s-au situat: Universitatea Bucureşti, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj (care a participat cu patru programe), Universitatea A.I. Cuza din Iaşi.

Toate programele propuse au fost deosebit de interesante şi au satisfăcut într-o foarte mare măsură criteriile stabilite, respectiv: abordare inovativă şi potenţial de stimulare / promovare a meseriei de profesor; pregătirea practică a absolvenţilor-viitori profesori; relevanţa conţinutului formării iniţiale, coerenţa inter-disciplinară şi cu practica pedagogică; metodologia de evaluare a absolvenţilor, cu accent pe competenţele specifice profesiei didactice.

Chiar de la o primă analiză a criteriilor se poate desprinde ideea că organizatorii şi-au propus să premieze programele care promit să inoveze procesul de profesionalizare a viitorilor profesori. Dovadă că proiectele depuse au fost, în marea lor majoritate, de bună calitate este faptul că organizatorii au suplimentat cele trei premii anunţate (în valoare de 30.000 euro fiecare) cu încă două. Plasarea proiectului nostru pe locul II, după Universitatea A.I. Cuza din Iaşi, constituie cea mai bună dovadă că el a fost foarte bine apreciat.

– Prin ce credeţi că a impresionat juriul programul “Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice”, pe care dumneavoastra l-aţi propus?

– În primul rând, prin tema propusă: un program de master care a fixat ca ţintă îmbunătăţirea pregătirii psihopedagogice a profesorilor mentori de practică pedagogică şi mentori de stagiu, categorie inexistentă în România, dar anunţată de Legea educaţiei aflată încă în dezbatere publică. Pentru necunoscători, profesorii mentori sunt cadre didactice cu prestigiu profesional recunoscut care asigură, în şcoli, pregătirea practică a viitorilor profesori. Mentorii de stagiu vor fi selectaţi, de asemenea, dintre profesorii recunoscuţi pentru performanţele lor profesionale pentru a primi “în ucenicie” profesori debutanţi care au nevoie de consiliere şi sprijin în procesul integrării şi inserţiei profesionale. Premisa de bază a programului propus de noi este că putem avea profesori mai bine pregătiţi numai dacă universităţile colaborează cu profesori-mentori pregătiţi la cel mai înalt nivel pentru a asigura pregătirea practică a viitorilor profesori.

Ca organizare, programul “Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice” este în acord cu cele mai noi tendinţe promovate la nivel naţional şi european în domeniul formării iniţiale şi continue a personalului didactic. În opinia mea, proiectul propus de o echipă formată din cadre didactice din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei şi Facultăţii de Ştiinţe Socio Umane, specializarea psihologie, a impresionat juriul şi prin experienţa bogată în domeniul activităţilor de mentorat dobândită în urma derulării, cu puţin timp în urmă, a unui proiect de cercetare pe această temă.

– Banii câştigaţi cum vor fi investiţi? Am înţeles că se va dezvolta un masterat… Ne puteţi da mai multe detalii?

– Deocamdată, nu putem şti, în detaliu, ce putem face cu banii promişi. Ştim, cu certitudine, că munca noastră nu s-a oprit aici, ci trebuie să revizuim programul din punct de vedere strategic pentru a-l înainta spre acreditare către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. În acest scop, cele două fundaţii organizatoare ale competiţiei acordă, în primă tranşă, suma de 10.000 euro, urmând ca, după acreditarea ARACIS, programul de master să fie lansat la 1 octombrie 2010. Suntem destul de optimişti din acest punct de vedere pentru că echipa care a lucrat la proiect are o bogată experienţă şi în acest sens.

Oricum, dacă vom putea gestiona aceşti bani fără alte prescripţii exprese, noi ne gândim, desigur, la cursanţii noştri potenţiali care fie nu vor mai plăti deloc taxe pentru acest program de master, fie vor plăti taxe diminuate. Noi nu am făcut, până acum, antecalculaţii ca să putem vorbi despre gradul de acoperire financiară a derulării unui astfel de program. În această primă fază ne-am concentrat doar pe calitatea programului şi pe nimic altceva.

– Pregătiţi si alte proiecte similare?

– DPPD pe care îl conduc a avut tot timpul iniţiative de acest gen: elaborarea de programe care să fie favorabile, în primul rând, studenţilor şi profesorilor “cu care” şi “pentru care” lucrăm. În urmă cu un an DPPD a derulat două proiecte PHARE pentru judeţele Argeş şi Teleorman (pe de o parte) şi Olt şi Vâlcea (pe de altă parte). În cadrul acestora au fost formaţi peste 200 profesori din mediul rural prin programe complexe şi complet finanţate – ceea ce înseamnă că nu au trebuit să plătească pentru acestea nici un ban.

DPPD va participa, de asemenea, ca partener al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau ca partener al Inspectoratului Şcolar Argeş la derularea altor două proiecte pentru profesori din universităţi sau din învăţământul preuniversitar susţinute, de această dată, din fonduri structurale. Pentru programul cu titlul “Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actorii schimbărilor în educaţie din Argeş şi Sibiu” cadrele didactice se pot adresa deja Casei Corpului Didactic şi Inspectoratului Şcolar Argeş pentru detalii.

– Aveţi un mesaj pentru colegii dumneavoastră, pentru actualii şi viitorii studenţi?

– Mesajul meu pentru viitorii profesori, pentru profesorii mai vechi sau mai noi este: dacă eşti un profesor bun, şcoala nu se va putea lipsi de tine! În acest spirit DPPD al Universităţii din Piteşti a adoptat deviza: “Fii profesorul pe care ţi l-ai dorit!”. Eu cred în şansa pe care elevii, studenţii, părinţii au dobândit-o în cadrul acestei societăţi democratice de a solicita excluderea din şcoli a dascălilor care nu fac cinste instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, după cum pot interveni pentru a susţine pe aceia care îşi fac datoria cu pasiune şi profesionalism. Trăim într-o lume extrem de concurenţială, nu? Atunci să procedăm astfel încât să influenţăm criteriile pe baza cărora se fac selecţiile.