Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat, sâmbătă, la întâlnirea cu ONG-urile, că este decis să meargă până la capăt în elaborarea legii educaţiei

. „Eu sunt decis să duc acest proces legislativ până la capăt. Este limpede că societatea românească are nevoie de un nou cadru de dezvoltare a învăţământului şi că unii care se prezintă ca reprezentanţi ai unei părţi din societatea românească nu reprezintă acest lucru”, a spus ministrul, exprimându-şi convingerea că prin modelul pe care-l va impune „până la capăt, aceste forţe vor fi înfrânte” şi sistemul de învăţământ din România va fi modernizat.

Ministrul a explicat viziunea în care a fost construit proiectul de lege şi a arătat opţiunile majore ale actului normativ, Funeriu invitând la o discuţie pentru îmbunătăţirea acestora, propunând ca textul să fie formulat de către ONG-uri pe articole de lege. Pentru învăţământul preuniversitar, prevederile legii se referă la descentralizarea procesului de recrutare şi încadrare a resursei umane, descentralizarea conducerii şcolilor şi a curriculumului. În context, ministrul a accentuat asupra necesităţii unei corelări între programa şcolară şi evaluare. La nivel universitar, prevederile legii se referă la concentrarea resurselor financiare şi conectarea universităţilor la viaţa reală şi a comunităţii, la conducerea universităţilor, ierarhizarea programului de studiu.


„Cred că universităţile trebuie să se deschidă spre lumea exterioară prin tot ce ţine de conducerea universităţii”, a spus Daniel Funeriu. Participanţii la întâlnire au atras atenţia asupra absenţei unor prevederi referitoare la cuantificarea nivelului de performanţă a cadrului didactic şi a şcolii , al disocierii între educaţie formală şi informală, reformularea prevederilor privind activităţile de voluntariat, problema abandonului şcolar şi neparticipării la procesul de învăţământ a copiilor săraci, alocaţiile pentru copii, dezvoltarea editurilor ca instituţii de cercetare şi dezvoltare a unei pieţe concurenţiale în cadrul industriei cărţii educaţionale şi de manuale din România. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a organizat, vineri, cea de a patra dezbatere de lucru pe marginea proiectului noii legi a educaţiei.


La eveniment au participat reprezentanţi ai Centrului pentru înnoire şi educaţie, Asociaţia pentru promovarea educaţiei permanente, CNR UNESCO, Salvaţi Copiii România, Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Asociaţia Ascendent, Asociaţia Mergem Împreună, Fundaţia World Vision Romania, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND) Asociaţia RENINGO România, Policy Center for Romma & Minoritics, FICE România.


În perioada 25 – 31 martie, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează şase dezbateri de lucru cu partenerii sociali pe tema proiectului Legii Educaţiei Naţionale. Până în prezent au avut loc întâlniri cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale şi ai societăţilor ştiinţifice, cu rectorii universităţilor de stat şi particular acreditate şi cu sindicatele reprezentative din învăţământ (FSLI, FEN, FS ‘Spiru Haret”, FS ‘Alma Mater”), organizaţiile studenţeşti (UNSR, USR, ANOSR), Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar şi Consiliul Naţional al Elevilor, cu asociaţiile autorităţilor locale şi patronatelor, cu ONG-urile. Sub patronajul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, luni, va avea loc, la Palatul Parlamentului (Sala Mihai Viteazu), o dezbatere publică la care sunt invitaţi şi aşteptaţi să participe preşedintele României, primul ministru, preşedinţii celor două camere ale Parlamentului, preşedinţii grupurilor parlamentare, semnatarii Pactului Naţional pentru Educaţie, precum şi alţi factori decizionali interesaţi. De asemenea, marţi, 30 martie, la sediul MECTS sunt prevăzute discuţii cu inspectorii şcolari generali şi directori ai unităţilor de învăţământ, profesori, contabili, jurişti. AGERPRES