Datarea şi verificarea stării lemnului din diferite construcţii de patrimoniu şi din clădiri aparţinând fondului istoric construit reprezintă obiectivul unui protocol semnat între Institutul Naţional al Patrimoniului şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV).

Protocolul a fost semnat de directorul adjunct al Institutului Naţional al Patrimoniului, Irina Iamandescu, şi rectorul USV, Valentin Popa, în prezenţa ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu.

Facultatea de Silvicultură a USV dispune de cel mai performant laborator din ţară şi unul dintre cele mai bune din Europa, iar datele obţinute vor contribui semnificativ la viitoarele proiecte de cercetare şi la progresele ce se pot obţine în domeniile restaurării şi reabilitării.

„Se oferă o nouă şansă patrimoniului românesc în a-l identifica mai bine atât din punct de vedere valoric, cât şi în zona de restaurare. Laboratorul de biometrie forestieră a Universităţii din Suceava are o aparatură foarte complexă (…) Până acum se foloseau tehnici din Polonia, care s-a demonstrat că nu se potriveau atât de bine, pentru că lemnul românesc diferă de cel polonez din cauza climei şi a altor factori. Astăzi, cu această tehnică ultramodernă, se poate identifica mult mai bine datarea unui obiect de patrimoniu din lemn”, a spus Bogdan Gheorghiu.

El a subliniat că semnarea acestui protocol se alătură efortului administraţiei locale şi judeţene de a promova bisericile de lemn din Bucovina şi autenticul tradiţional din zonă.

”Suceava se mândreşte cu bisericile sale din lemn şi anul trecut 16 dintre ele au fost incluse în ruta culturală a bisericilor din lemn certificate şi recunoscute de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (…) Astăzi suntem martorii unui gest de normalitate, pentru a ne asigura că aceste monumente istorice vor beneficia de recunoaşterea specialiştilor din două instituţii de prestigiu, Institutul Naţional al Patrimoniului şi Facultatea de Silvicultură”, a declarat Gheorghiu.

Protocolul vizează colaborarea pentru pregătirea şi implementarea de proiecte de cercetare aplicată în domeniul monumentelor şi clădirilor istorice care au structură din lemn sau cuprind componente şi subansambluri structurale din lemn, proiecte ce au drept scop realizarea unor intervenţii model de restaurare şi elaborarea de materiale din categoria metodologii, norme şi ghiduri, referitoare la intervenţiile de protejare a arhitecturii istorice de lemn din România.

Obiectivele colaborării între Institutul Naţional al Patrimoniului şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava sunt: dezvoltarea unor proiecte de cercetare a monumentelor istorice cu structură din lemn sau cu elemente şi subansambluri structurale din lemn; constituirea unei baze de date gestionate în comun de către parteneri, publicată online, cuprinzând rezultatele cercetărilor, datări, serii cronologice pentru dendrocronologie, rezultate privind rezistenţa materialelor lemnoase şi privind mecanismele de degradare; elaborarea de metodologii, norme şi ghiduri de intervenţie pentru arhitectura istorică din lemn şi promovarea rezultatelor colaborării ca exemplu de bună practică în domeniul protejării patrimoniului arhitectural. AGERPRES