danubius_dac.jpgUniversitatea ”Danubius”, membru fondator al Danubius Academic Consortium (DAC), alături de Universitatea Steinbeis din Berlin, Sibe Herrenberg Germania, Universitatea Tehnologică din Bratislava – Slovacia, Universitatea de Arte din Belgrad, Serbia și Institutul Internațional pentru Inovare Integrală din Cologne, Germania, a participat, în perioada 1- 2 martie, la a patra ediție a Conferinței DAC, eveniment organizat de Facultatea de Arte Aplicate și Universitatea de Arte Aplicate din Belgrad, Serbia. Această ediție a fost organizată pentru a aniversa 10 ani de Danubius Design, părintele Asociației Danubius Academic Confederation.

Danubius Academic Consortium (DAC) a fost înființat la Galați, la Universitatea ”Danubius”, în luna octombrie a anului trecut, având ca obiectiv inovarea integrală.

Din delegația Universității ”Danubius” prezentă în Serbia au făcut parte Conf. univ. dr. Andy Puşcă, Rector al Universității ”Danubius”, Ing. drd. Alina Beatrice Răileanu, Director al Danubius International Business School (DIBS) și Conf. univ. dr. Carmen Sârbu, Director General Administrativ al Universității ”Danubius”.

Rectorul Universității ”Danubius” a prezentat participanților legătura antreprenorială dar și științifică pe care o are această universitate cu Dunărea: Dunărea – axă antreprenorială pentru Universitatea ”Danubius”, prin implicarea sa în dezvoltarea primului cluster naval la Galați și integrarea acestuia în clusterele europene care vizează Dunărea. Dunărea – Axă a Identității Europene, conferință internațională organizată de această universitate de cinci ani, un veritabil forum de dezbateri științifice, organizatorii dorind să concentreze cercetarea ştiinţifică, în special din universităţi riverane Dunării, pe o problematică largă, dar în acelaşi timp circumscrisă unei identităţi Europene din care nu poate lipsi axa orizontală a Dunării.

“Tema centrală care ne-a unit în DAC este inovarea integrală. Ne-am propus să educăm atât cadrele didactice cât și studenții în spiritul inovării, în special a inovării integrate care presupune nu doar încurajarea spiritului inovativ ci și educarea spiritului antreprenorial care să conducă la valorificarea inovării”, a declarat Ing. drd. Alina Răileanu.

Vizita în Serbia a delegației Universității ”Danubius” nu s-a rezumat doar la participarea la cea de a patra ediție a Conferinței DAC, ci și la primirea de noi membri în cadrul DAC, printre care și Universitatea Mendel din Cehia, Universitatea EDUCONS din Serbia și Universitatea Zilina din Slovacia.