In data de 26 iulie 2010 ora 10:30, la Galeriilede Arta “LUMINA” Fetesti se va desfasura seminarul de promovare a proiectului organizat în cadrul proiectului de grant ID 21531 “IMPREUNA PENTRU COPII NOSTRI “ implementat de Grup Scolar de Industrie Alimentara Fetesti, în parteneriat cu Primaria Municipiului Fetesti, Inspectoratul Scolar Ialomita, D.G.A.S.P.C. Ialomita, Scoala nr 4 Fetesti, Gradinita cu program normal ”Anghel Saligny” Fetesti.

Proiectul “Impreuna pentru copiii nostri” are ca obiective specifice: determinarea cauzelor abandonului scolar, interpretarea si analiza contextuala a cauzelor si a cazurilor depistate in vederea gasirii de solutii pentru diminuarea numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar; sensibilizarea comunitatii în problema abandonului scolar si cresterea gradului de implicare in solutionarea situatiilor de abandon sau risc de abandon scolar; realizarea si dezvoltarea unei reţele de parteneriat între şcoli, instituţii, care sa aibe ca obiectiv identificarea precoce a cazurilor de abandon, aplicarea masurilor de remediere care sa determine intarirea posibilitatilor comunitatii in evitarea abandonului scolar, a marginalizarii si excluderii; organizarea unor activitati de formare a parintilor in sprijinul diminuarii problemei abandonului si absenteismului scolar; formarea personalului in domeniul educatiei nonformale, pentru consilierea si sprijinirea copiilor si familiilor in dificultate; imbunătăţirea condiţiilor de educaţie la nivelul învăţământului preşcolar si scolar prin introducerea si adaptarea de programe/activitati extrascolare diversificate, vizand asigurarea si facilitarea accesului la educatie a copiilor proveniti din familii defavorizate, dezorganizate, copii rromi, copii cu dizabilităţi.

Proiectul “Impreuna pentru copiii nostri” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”si are ca obiectiv general : Prevenirea şi reducerea riscurilor de abandon scolar, marginalizare si excludere sociala, diminuarea părăsirii timpurii a şcolii, îmbunătăţirea ratei succesului şcolar cu scopul dobândirii competenţelor necesare dezvoltarii profesionale, integrării şi menţinerii unui loc de munca,pe o piaţă a muncii europeana.


Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi contacta:

Grup Scolar de Industrie Alimentara Fetesti, Str. Banatenilor, tel 0243 362 713

Coordonator proiect Anton Stella, email alimentar2003@yahoo.com