profesori-cancelarie.jpgDepunerea dosarelor care conţin documentele privind activitatea cadrului didactic în vederea obţinerii gradaţiei de merit se va face între 15 martie şi 11 aprilie, analiza dosarelor între 11 aprilie şi 19 aprilie, iar verificarea dosarelor între 25 aprilie şi 3 mai, potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei publicat în Monitorul Oficial.

Totodată, aprobarea listei privind punctajele în urma evaluării se va face între 8-11 mai, afişarea listelor cu punctajele la inspectoratele şcolare în 13 mai, iar depunerea contestaţiilor între 15-17 mai. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 26 mai.

Gradaţia de merit pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar se acordă pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 septembrie 2013. Potrivit ordinului de ministru, personalul didactic care a beneficiat de gradaţia de merit până la 31 august 2013 poate să mai participe la un nou concurs pentru obţinerea gradaţiei.

Personalul didactic pensionat nu mai poate beneficia de gradaţie de la încetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată în vederea pensionării. „Numărul de gradaţii care vor acorda se vor calcula astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii de merit acordate în ultimii 4 ani având în vedere că gradaţia se acordă pe o perioadă de 5 ani fără a fi luate în considerare perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau prin exercitarea unei funcţii publice”, precizează ordinul.
Pentru acordarea gradaţiei de merit criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv educativă are o pondere de 80%, criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică managerială are o pondere de 10%, criteriul privind participarea la proiecte o pondere de 5%, criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ 5%.

Inspectoratul şcolar este cel care va evalua activitatea candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit pe baza documentelor doveditoare din ultimii 4 ani. AGERPRES