Deputaţii au aprobat, marţi, cu majoritate de voturi, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, care reglementează unele cheltuieli şi venituri pentru învăţământ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare extinderea deductibilităţii cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului tehnic preuniversitar şi universitar; neimpozitarea veniturilor primite de elevi/studenţi pe parcursul învăţământului dual preuniversitar/universitar, precum şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământul dual preuniversitar şi universitar, în cazul determinării venitului net anual în sistem real.

Proiectul prevede, totodată, neimpozitarea sumelor plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor.

Potrivit proiectului, sunt scutite de impozit bursele, premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional şi tehnic şi elevii/studenţii pe parcursul învăţământului dual preuniversitar/universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale.

Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, învăţământului dual preuniversitar şi universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale.

Potrivit unui amendament care completează art. 76 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi sumelor plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor. Potrivit articolului 76, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor.

Proiectul a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor fiind decizională în acest caz. AGERPRES