Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat pe 31 octombrie o cerere de reexaminare, la solicitarea Curţii Constituţionale, cu privire la modificarea Legii Educaţiei naţionale, care se referă la detaşarea personalului didactic titular.

„Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se realizează prin concurs sau concurs specific, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se realizează pe o perioadă de 4 ani într-un interval de 10 ani, cu păstrarea calităţii de titular în învăţământul preuniversitar”, prevede unul dintre articolele adoptate de deputaţi.

Ei au eliminat un articol care stipula: „Cadrele didactice calificate, care au obţinut nota şi media de cel puţin 7 la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar în ultimii 10 ani şi care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar, în unităţile de învăţământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă)”.

Camera Deputaţilor este primul for legislativ sesizat în legătură cu acest proiect de lege. AGERPRES