Totul în jur ne vorbește! Suntem bombardați cu informații din toate părțile! Omul secolul XXI trebuie să învețe să se descurce cu informația, să o selecteze și să o înțeleagă pentru a o putea valorifica. Omul secolului XXI are nevoie de competențe și abilități care să îl ajute să facă diferența între fals și adevărat, între informare și manipulare, între fapt și opinie.

Pornind de la aceste aspecte,  în perioada septembrie-noiembrie 2019, membrii Clubului European de la Liceul ”Ștefan Procopiu” din Vaslui s-au implicat în organizarea mai multor activități locale și transnaționale. Clubul European a fost constituit în cadrul parteneriatului ERASMUS+ ”Get in shape for Europe” (GISE) pe care Liceul ”Ștefan Procopiu” din Vaslui îl coordonează în perioada 01.09.2018-31.08.2020 în parteneriat cu școli din Grecia, Italia, Bulgaria și Polonia.

Pe parcursul a 2 luni (15 septembrie–15 noiembrie 2019), membrii Clubului European de la Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui au organizat campania de informare și conștientizare „Deschide ochii!”, care a avut ca scop dezvoltarea gândirii critice în rândul elevilor în ceea ce privește utilizarea internetului și a rețelelor de socializare. Activitățile organizate în această perioadă au vizat tehnicile de manipulare și dezinformare prin mass-media. Au fost organizate 21 de activități prin care 390 de elevi au fost informați în legătură cu pericolele utilizării internetului și a rețelelor de socializare  și și-au însușit câteva sfaturi prin care să le ocoleasc. Elevii au înțeles că trebuie să fie mai atenți atunci când utilizează diverse site-uri și aplicații, când distribuie informații, știri, fotografii.

În perioada 5-7 noiembrie 2019, 4 elevi de la Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui au participat în Grecia, alături de alți 40 de elevi din țările partenere în proiectul ”Get in shape for Europe” (Polonia, Italia, Bulgaria și Grecia) la o activitate transnațională de tipul ”schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi” care a abordat subiecte legate de educația media. Participând la diverse sesiuni de lucru (dezbateri, seminarii, activități de grup, jocuri de rol), elevii au conștientizat  capcanele utilizării noilor tehnologii,  au înțeles că sunt ușor de manipulat prin intermediul mass-mediei și că trebuie să-și dezvolte competențe și abilități care să-i ajute să se descurce în era digitală pentru a înțelege știrile, informațiile și fotografiile pe care le văd, pentru a face distincția între adevărat și fals, între manipulare și informare. Elevii au concluzionat că este din ce în ce mai greu să se facă diferența dintre ceea ce este adevărat și ceea ce este fals motiv pentru care dezvoltarea competențelor media este absolut necesară pentru transformarea tinerilor în cetățeni europeni activi.

Tot în perioada 5-7 noiembrie 2019, 4 cadre didactice de la Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui au participat, alături de alți 19 profesori din Grecia, Italia, Bulgaria și Polonia,  la activitatea transnațională  de învățare, predare și formare ”Competențele democratice în era digitală” găzduită de partenerul grec.  Sesiunile de lucru au vizat aspecte legate de: educația media în țările partenere, rolul profesorilor în dezvoltarea competențelor democratice ale elevilor, metode și activități de dezvoltare a gândirii critice a elevilor ca o armă împotriva manipulării și discriminării în mediul online, dezvoltarea în rândul elevilor a unui comportament tolerant și mobilizarea acestora în  combaterea atitudinilor de discriminare din mediul online,  aspectele pozitive și negative ale utilizării  rețelelor de socializare, combaterea discursului instigator la ură.  Sesiunile de lucru au contribuit la îmbunătățirea competențelor profesorilor privind proiectarea și implementarea unor activități de învățare axate pe dezvoltarea competențelor democratice și civice ale elevilor, promovarea valorilor democratice și  a drepturilor omului în spațiul virtual.

Proiectul ”Get in shape for Europe”, finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul ERASMUS+, are ca scop promovarea valorilor democratice și a drepturilor fundamentale, a incluziunii sociale și a cetățeniei active și dotarea elevilor și profesorilor cu informațiile și cu competențele necesare  pentru a deveni cetățeni europeni  informați și implicați.