achizitii-publice-2014.jpgSocietatea de Științe Juridice, cabinetul ŢUCA ZBARCEA & ASOCIAȚII și portalul Juridice.ro organizează pe 13 mai dezbaterea cu tema „Controverse în materia achiziţiilor publice”. Evenimentul va avea loc la Hotel Howard Johnson din Bucureşti, Sala Platinum Grand Ballroom, între orele 10.00 și 17.00.

Evenimentul are drept scop lămurirea polemicilor iscate de diversele interpretări oferite unor chestiuni punctuale în materia achiziţiilor publice, precum şi o mai bună înţelegere a modului de aplicare a prevederilor legale în această materie. Discuțiile vor fi interactive. Vom răspunde întrebărilor dumneavoastră şi vom prezenta problemele şi soluţiile practice ce se pot adopta cu privire la tematica abordată.

Reprezentanţi marcanţi ai domeniului achiziţiilor publice vor participa la dezbateri pentru a analiza opiniile existente şi identifica liniile de uniformizare necesare: reprezentanţi ai completelor de soluţionare a contestaţiilor constituite la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC); judecători ai secţiei de contencios administrative ai Curţii de Apel Bucureşti; reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP); avocaţi ai Ţuca Zbârcea & Asociaţii specializaţi în achiziţii publice şi contencios administrativ.

Program

09:30-10:00 – Welcome Coffee Break

10:00-13:00 SESIUNEA I

– Completarea argumentaţiei din contestație după studiul dosarului achiziţiei

Identificarea limitelor în care contestatorul poate valorifica informaţiile noi, obţinute cu prilejul studiului dosarului achiziţiei, în perioada de soluţionare a contestaţiei.

– Evaluări succesive în procedura achizițiilor publice

Posibilitatea identificării unor motive de neconformitate noi sau diferite ale unor oferte considerate, cu prilejul evaluărilor anterioare, conforme. Posibilitatea procedurală a ofertantului desemnat câştigător de a invoca neconformitatea unor oferte concurente.

13:00-14:00 – Networking Lunch

14:00-16:30 SESIUNEA a II-a

– Modificarea contractelor de achiziţii publice pe parcursul executării acestora

Reglementarea cazurilor de înlocuire a contractantului iniţial, fără a organiza o nouă procedură de achiziţii, prin Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

– Obligaţia implicării subcontractanţilor nominalizaţi în executarea contractului

Posibilitatea rezervării de către ofertant a dreptului de opţiune privind implicarea subcontractanţilor nominalizaţi în executarea contractului.

– Obligaţia implicării ofertantului desemnat câştigător în litigiul derulat în legătură cu procedura de atribuire

Modalitatea procedurală de implicare în procedura litigioasă şi remediile efective în ipoteza în care un astfel de litigiu s-ar soluţiona fără ca ofertantul desemnat câştigător să fi notificat.

16:30-17:00 ÎNTREBARI ŞI RASPUNSURI

Vor participa la discuţii:

– Florentina DRAGAN, Consilier de soluţionare şi membru în colegiul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC)

– Dr. Florentin ŢUCA, Partener al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, Doctor în PPP şi Expert achiziţii publice

– Ioana HRISAFI, Partener al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi Expert achiziţii publice

– Oana GAVRILA, Managing Associate al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi Expert achiziţii publice

– Iuliana LEON, Senior Associate al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, Expert în parteneriat public-privat şi Expert achiziţii publice

– Judecători ai secţiei de contencios administrativ ai Curţii de Apel Bucureşti

– Reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP)

Moderatori:

– Oana GAVRILA, Managing Associate al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi Expert achiziţii publice

– Dr. Andrei SAVESCU, coordonator JURIDICE.ro

Taxa de participare şi procedura de înscriere:

http://conferinte.juridice.ro/controverse-in-materia-achizitiilor-publice-2014/inscrieri/profesionisti/

http://conferinte.juridice.ro/controverse-in-materia-achizitiilor-publice-2014/inscrieri/persoane-fizice/

Site-ul web oficial al evenimentului:

http://conferinte.juridice.ro/controverse-in-materia-achizitiilor-publice-2014/