uvvg_piraterie.jpgStudenţii ELSA Arad din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice a UVVG, Asociaţia Absolvenţilor ALUMNI-UVVG, Asociaţia Studenţilor Informaticieni şi în colaborare cu elevii clasei a XII-a B din cadrul Grupului Şcolar Industrial „Iuliu Maniu”, au organizat pe 15 februarie, în Aula „Ştefan Cicio – Pop” din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, prelegerea „Pirateria în România şi consecinţele acesteia”.

Lucrările a fost prezidate de Daciana Vidrean, procuror la Parchetul de pe Lângă Tribunalul Arad, personalitate în domeniul juridic, care le-a prezentat elevilor şi studenţilor, prin discuţii interactive, consecinţele pirateriei software şi consecinţele acesteia.

Conducerea UVVG a fost reprezentată de conf. univ. dr. Antoanela Naaji, din cadrul Departamentului de Informatică, a transmis un mesaj de salut din partea preşedintelui UVVG, prof. univ. dr. Aurel Ardelean şi a d-nei rector, Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci şi a subliniat importanţia combaterii pirateriei software în România. „Problema abordată este deosebit de modernă şi importantă, iar faptul că au participat atât elevi de la Grupul Şcolar Industrial „Iuliu Maniu”, cât şi studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi de la Departamentul de Informatică, reprezintă o o bună colaborare între aceştia. Desigur colaborarea se extinde şi la nivelul justiţiei, deoarece este o problemă multidisciplinară care trebuie dezbătută împreună pentru rezolvarea ei”, ne-a declarat conf. univ. dr. Antoanela Naaji.

Gică Daniel, student în anul IV, la Facultatea de Știinţe Juridice din cadrul UVVG, preşedintele ELSA ARAD, a subliniat că, prelegerea a avut ca scop aducerea la cunoştinţa elevilor şi studenţilor consecinţele extrem de grave care pot lua naştere odată cu susţinerea şi folosirea pirateriei şi care se pedepsesc conform Codului Penal şi Codului de Procedură Penală.

Studenta Andreea Galfi, vicepreşedinte al departamentului Seminarii şi Conferinţe ELSA Arad, a precizat că discuţiile pirateria softwear şi a muzicii online au fost deosebit de interesante, cu întrebări şi răspunsuri foarte precise din partea d-nei procuror Daciana Vidrean. Pe viitor vom avea şi alte acţiuni cu elevii din municipiul şi judeţul Arad”.

The European Law Students’ Association (ELSA) Arad este o asociaţie europeană a studenţilor la drept şi vine în sprijinul studenţilor ,elevilor prin toate activităţile pe care le organizează. Scopul fiind acela de a contribui la educaţia juridică a viitorilor jurişti, stimulând înţelegerea reciprocă şi promovând responsabilitatea socială.