În Sala Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc, în cadrul proiectului „Comunicare eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii” (CECIM), o masă rotundă intitulată „Noi parteneriate – Noi oportunităţi pentru studenţi”.

Întâlnire a afost concepută sub semnul dialogului constructiv şi al comunicării eficiente. În jurul acestei idei s-a născut proiectul CECIM, care îşi propune să consolideze relația dintre studenți și angajatori, prin crearea unor contexte care să valorifice competenţele studenţilor cu aşteptările angajatorilor.

Reprezentanţii universităţii şi cei peste 40 de participanţi din partea angajatorilor au dialogat pe tema dezvoltării competenţelor personale, nu doar a celor profesionale, corelarea activităţilor de practică din cadrul orelor de seminar şi laborator cu practica la locul de muncă în cadrul organizaţiilor, implicarea angajatorilor la susţinerea examenelor de absolvire în vederea recrutării celor mai buni absolvenţi, organizarea de concursuri pe teme profesionale practice.

Directorul de proiect, Conf.univ.dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, a declarat că ideea acestei întâlnirii tematice gravitează în jurul a două componente: una vizează identificarea nevoilor şi cerinţelor pe care angajatorii le au cu privire la pregătirea şi abilităţile viitorilor absolvenţi, prin crearea de contexte specifice care să îmbunătăţească comunicarea directă între studenţi şi angajatori, cât şi stabilirea unui cadru formal, prin continuarea şi realizarea de noi parteneriate cu instituţiile şi organizaţiile din zona centrală a Moldovei.

Prin acest demers, proiectul CECIM îşi propune să realizeze numeroase activităţi între studenţi şi angajatori, precum: workshop-uri tematice pentru profilul fiecărei din cele 5 facultăţi, stagii de practică şi internship, sesiuni de consiliere pentru 100 de studenţi din cadrul universităţii, simulări de interviuri faţă-în-faţă cu angajatorii, evenimente de tipul „Angajat pentru o zi”.

Prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, directorul Departamentului de Consiliere Profesională şi Gabriel Mareş, expert consiliere în cadrul proiectului au dialogat cu angajatorii plecând de la câteva întrebări propuse: Care ar fi abilitățile generale (soft skills) pe care ar trebui să le aibă viitorul dumnevoastră angajat?, Care ar fi abilitățile specifice (indispensabile locului de muncă) pe care ar trebui să le aibă viitorul dumnevoastră angajat?, Care ar fi atitudinea pe care o așteptați de la un candidat pentru un post din cadrul companiei/organizației dumneavoastră?

Din răspunsurile oferite de angajatorii prezenţi, reprezentanţi ai unor instituţii publice, întreprinderi, companii, ONG-uri, s-a conturat un profil al absolventului, care dincolo de cunoştinţele profesionale trebuie să îşi dezvolte abilităţile de comunicare, motivaţionale, ascultarea activă, atitudinea proactivă, gândirea logică, capacitatea de a face faţă la situaţiile de criză, creativitatea, dorinţa de învăţare continuă, adaptabilitatea şi responsabilitatea.