Joi, 31 martie, la Vaslui, s-a desfăşurat seminarul „Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi elevi” – activitate derulată în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei” , ce reuneşte ca parteneri strategici, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.), Organizaţia “Salvaţi Copiii”, Agenţia OSC şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Seminarul a fost organizat de către Agenţia OSC şi a reunit aproximativ 50 de participanţi – directori ai instituţiilor de învăţământ, profesori, psihologi şcolari sau elevi, alături de inspectori şcolari, reprezentanţi ai centrelor de formare, alături de reprezentanţi ai instituţiilor sau autorităţilor locale ce pot contribui la demersurile de combatere şi prevenire a violenţei şcolare.


Seminarul a debutat cu prezentarea concisă a celor mai importante informaţii privind proiectul “Tinerii împotriva violenţei”, a căror repere principale au fost conturate de către Oana Arnăutu, Responsabil Comunicare şi Relaţii Publice în cadrul Agenţiei OSC.

Prima parte a seminarului a fost focalizată pe rolul instituţiilor judeţene în demersurile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, iar pentru început s-a adresat publicului prezent la seminar, Inspector şcolar de specialitate pentru implementarea descentralizării instituţionale, Mihaela Bobîrcă. Reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui a vorbit despre modul în care se prezintă fenomenul violenţei şcolare la nivelul judeţului Vaslui şi a discutat pe larg, demersurile realizate în scopul prevenirii şi combaterii acestor manifestări, inclusiv despre activitatea şi măsurile implementate de către Comisia judeţeană pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.

A urmat intervenţia Directorului Casei Corpului Didactic Vaslui, Elena Simionică, care a accentuat importanţa modelelor promovate de către părinţi, de către profesori şi în general de către mediul social, întrucât aceste modele pot constitui un factor determinant în formarea unui adolescent. Discuţia privind modul în care se poate influenţa constructiv evoluţia tinerilor a continuat cu punctul de vedere al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, reprezentat de către profesorii consilieri Simona Băetu şi Cristina Georgescu. În cadrul celor două alocuţiuni, a fost descris pe larg rolul C.J.R.A.E. şi misiunea consilierului şcolar în demersurile de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, a fost delimitată conceptual şi practic activitatea de consiliere psihopedagogică şi au fost punctate atribuţiile consilierului şcolar. Alăturându-se acestor intervenţii, reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului au prezentat pe larg iniţiativele derulate de aceasată instituţie la nivel judeţean şi au punctat exemple de tehnici concrete pentru gestionarea situaţiilor cu potenţial violent.

La finalul primei părţi a seminarului, a fost discutată perspectiva Inspectoratului de Poliţie Judeţean, reprezentat de către ofiţerii Ioan Macovei şi Iulian Prisecaru, alături de perspectiva Inspectoratului de Jandarmi Judeţean, reprezentat de către ofiţer Răzvan Truică. Cei trei vorbitori au accentuat importanţa informării poliţiştilor cu privire la manifestările de violenţă şcolară şi în acest context, s-a vorbit despre rolul Poliţiei de Proximitate sau a posturilor de poliţie din mediul rural – ca fiind instanţele cu care se recomandă o colaborare constantă. Dincuţia s-a încheiat cu discuţia unor exemple concrete de programe/ proiecte/ activităţi, derulate atât de către I.P.J. , cât şi de către I.J.J., în scopul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.

A doua parte a seminarului a fost concentrată pe discutarea “Ghidului de comunicare – o mai bună comunicare între şcoală, elevi şi părinţi” – material ce va fi elaborat în cadrul proiectului pentru a sprijini eficienţa demersurilor de comunicare intra – şi inter-instituţională, integrând feedback-ul oferit în cadrul seminariilor. Discuţia derulată între participanţi a subliniat aspecte referitoare la modul în care ar trebui să comunice actorii instituţionali locali sau agenţii implicaţi direct în actul educativ (profesori, diriginţi, elevi, psihologi şcolari etc.), oferind multiple sugestii pentru dezvoltarea viziunii prescriptive asupra prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.