În perioada mai – decembrie 2011, 324 de cadre didactice din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sibiu şi Mureş au beneficiat de cursurile programului de formare continuă „Consiliere si dezvoltare profesională”, organizate de Casa Corpului Didactic Cluj, în parteneriat cu S.C. SIVECO Romania S.A. în cadrul proiectul POSDRU 87/1.3./S/ 56116.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European şi vizează formarea competenţelor a 800 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar pentru reuşita în cariera didactică, abordarea cu succes a concursurilor de titularizare, a examenelor de definitivare în învăţământ şi obţinerea gradelor didactice.

Programul de formare se află la a treia sesiune, iar până în momentul de faţă 320 de participanţi au absolvit cu succes. Cursurile sunt apreciate ca fiind de un real sprijin în cariera didactică, în dezvoltarea profesională şi personală. Activitatea de formare se desfăşoară pe parcursul a 89 de ore, atât prin întâlniri faţă în faţă, cât şi prin intermediul platformei de tutoriat on-line destinată schimbului de experienţă şi îmbunătăţirii competenţelor de comunicare şi relaţionare. Portalul proiectului, www.cdp-fse.ro, pune la dispoziţia cadrelor didactice resursele necesare de informare şi oferă o modalitate transparentă de acces la opiniile şi ideile participanţilor conturate pentru fiecare dintre cele 5 module incluse în planul de învăţământ. Dotările moderne ale sălilor de curs facilitează procesul educaţional, iar structura programului de formare continuă asigură un sistem de pregătire şi de autoevaluare inovativ, modern şi coerent.

Parcurgerea programului dezvoltă competenţe în domeniile psiho-pedagogiei, comunicării profesionale şi utilizării resurselor digitale, competenţe care se aplică în activitatea didactică a fiecărui profesor.