manual_digital.jpgDezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor, pregătirea premiselor pentru utilizarea manualelor şcolare digitalizate, precum şi crearea de biblioteci virtuale sunt priorităţi ale Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2013-2014.

Potrivit Planului de management al IŞMB pentru anul şcolar care a început în 16 septembrie, alte priorităţi se referă la reducerea absenteismului şi abandonului şcolar, inserţia profesională a absolvenţilor, crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală în toate unităţile de învăţământ, dar şi asigurarea pentru toţi profesorii a unui număr minim de ore/credite de formare/perfecţionare în funcţie de nevoile identificate.

Totodată, IŞMB va urmări dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, ONG-uri şi se va reconsidera managementul la nivelul şcolilor în perspectiva egalităţii de şanse.

Alte obiective al reprezentanţilor IŞMB vizează diminuarea segregării cu minim 2% în acest an şcolar, creşterea elevilor admişi la bacalaureat şi evaluarea naţională cu 2%. AGERPRES