Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (FIMIM) din cadrul Universității Ovidius din Constanța (UOC) a organizat un eveniment de îndrumare și consiliere, de tip tutoral, sub genericul „EU vs. VOI sau EU & VOI?”, la care au participat peste 45 de studenți.

Potrivit decanului FIMIM, conf. univ. dr. ing, Lucia Melnic, manifestarea, organizată pe parcursul unei săptămâni, sub forma unor dezbateri succesive, s-a adresat în special studenților din anul I, și a constituit un prim pas în stimularea interacțiunii de tip informal dintre aceștia și cadrele didactice (tutori), pentru asigurarea unei cât mai bune integrări în domeniul ales.

Tutoratele au fost coordonate de conducerea FIMIM, decan – conf. univ. dr. ing. Lucia Melnic, prodecan – şl. univ. dr. ing. Mirela Cotrumba, împreună cu Directorul Departamentului de Management Industrial şi Autovehicule Rutiere – şl. univ. dr. ing. Ilie Constantin, și Directorul Departamentului de Inginerie Navală, Portuară şi Energetică – şl. univ. dr. ing. Rădoiu Bogdan.

Conform organizatorilor, alături de cei 45 de studenți, la dezbateri au participat cadre didactice tutori ai facultății – şl. univ. dr. ing. Ianculescu Gabriela, şl. univ. dr. ing. Mihaiţă Cazacu, asist. univ. dr. ing. Andrei Gurău, alături de doi specialiști în domeniul psihologiei educaționale, consiliere școlară și vocațională – ș.l. univ. dr. Gheorghe Lucian și dr. Ciabuca Alina.

În context, decanul facultății a apreciat că, prin intermediul activităților practice efectuate în prima parte a întâlnirii, s-a urmărit sublinierea elementelor ce conturează „contractul psihologic” al studenților cu FIMIM, care generează creșterea motivării pentru învăţare și a implicării acestora în procesul de formare.

Intrarea într-un mediu nou, profesional sau academic, vine cu o serie de așteptări și convingeri referitoare la obligațiile și drepturile pe care le avem, expectanțe ce se vor întâlni cu cele ale mediului respectiv. Din acest considerent, este important ca imaginea pe care o construim ca părți implicate în procesul educațional să fie una aflată sub semnul colaborării și interesului comun”, a declarat decanul FIMIM, conf. univ. dr. ing. Lucia Melnic.

În cea de-a doua parte a evenimentului tutoral, discuțiile s-a axat pe analiza efectelor produse de tendința de amânare a realizării sarcinilor, considerată a fi unul dintre principalele motive care afectează atingerea obiectivelor educaționale ale studenților.