guidance.jpgUniversitatea „Danubius” din Galaţi, în calitate de beneficiar, alături de partenerii săi, Centro Studi Pluriversum srl din ltalia, DEP Institut S.L din Spania, Cascaid Ltd din Marea Britanie, Universita’ Degli Studi Di Camerino din Italia, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Bistriţa-Năsăud, Autoritatea Naţională pentru Calificări, Universitatea Româno – Americană din Bucureşti, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Fundaţia Satean din Brăila, organizează în perioada 16 -18 decembrie, la sediul Universităţii Româno – Americană, întâlnirea de deschidere a unui nou proiect cu titlul „Orientare digitală: software de consultanţă în plasarea pe piaţa muncii şi dezvoltarea carierei profesionale” – DIGI-GUIDANCE.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor de orientare profesională şi educaţională oferite de partenerii români din diferite contexte geografice (4 regiuni ale României) prin intermediul transferului modelului ICAS, furnizat de Cascaid, Marea Britanie.

International CareersAdvice Software (ICAS) reprezintă un concept inexistent în acest moment pe piaţa de profil din România dar experimentat cu succes în patru ţări ale Uniunii Europene, ţări în care platforma este utilizată de către ministerele muncii şi educaţiei la nivel de sistem.

Platforma utilizează informaţii privind ocupaţiile (conform COR) cuprinzând o bază de date cu fişe detaliate pentru 800 profesiuni (la nivel internaţional) în scopul orientării utilizatorului final în conformitate cu competenţele reale identificate prin seturi de instrumente de analiză personalizată. Fiecare profil ocupaţional include: experienţa pe piaţa muncii, competenţe personale, oportunităţi de angajare, oportunităţi de formare profesională, link-uri către surse de informare. Cele mai relevante ocupaţii sunt susţinute de către informaţii multimedia.

Produsul este destinat:

– Sistemului de învăţământ public şi privat în scopul promovării cunoaşterii ocupaţiilor şi orientării în vederea integrării pe piaţa muncii la finalizarea traseului educaţional;

– Centrelor de formare profesională acreditate ANC în scopul orientării cursanţilor către profesii cerute pe piaţa muncii;

– Serviciilor de Ocupare a Forţei de Muncă, fiind un instrument util în vederea orientării/reorientării profesionale a şomerilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

– Centrelor de informare, orientare şi consiliere în scopul furnizării de informaţii detaliate şi actualizate privind ocupaţiile;

Procesul de transferare a modelului şi a instrumentului prevede următoarele acţiuni:

– Identificarea şi analiza nevoilor grupului-ţintă prin intermediul unei analize preliminare a contextului de referinţă;

– Selectarea şi analiza conţinuturilor inovative prin studiul modelului şi analiza diferitelor versiuni ale instrumentelor dezvoltate în alte ţări;

– Adaptarea instrumentelor prin integrarea conţinuturilor specifice necesare folosirii lor în context naţional şi sectorial; traducerea lingvistică, cu adaptările necesare;

– Transmiterea modelului către partenerii naţionali şi utilizarea lui în structuri şi contexte potrivite;

– Acţiune specifică pentru optimizarea modelului în contexte diferite;

– Evaluarea şi diseminarea rezultatelor.