elevi profesor.jpgPrefectura Capitalei anunţă că pentru anul şcolar 2010-2011, din totalul de 457 unităţi de învăţământ din Bucureşti, 83 sunt fără autorizaţii sanitare de funcţionare – 50 fiind cuprinse în programul de reabilitare cu Banca Europeana de Investiţii (BEI). De asemenea, pentru 10 unităţi nu au fost făcute solicitări de autorizare, iar pentru 23 de unităţi au fost efectuate notificări cu deficienţele constatate către direcţiile specializate din cadrul primăriilor de sector.

„Cauzele principale ale neautorizării sunt legate de includerea acestor unităţi în programul BEI, deficienţe în proiectarea şi construcţia instalaţiilor sanitare, electrice şi de izolaţie, vechimea unor unităţi de învăţământ. De menţionat că autorizaţiile de funcţionare vizează, în unele situaţii grupurile sanitare, semiinternatele, blocurile alimentare, anexele, sălile de sport”, se scrie într-un comunicat de presă al Prefecturii difuzat AGERPRES.

Situaţia privind autorizarea sanitară a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Bucureşti, pe sectoare, înaintea începerii anului şcolar 2010-2011, arăta că în sectorul 1 dintre cele 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar identificate cu deficienţe s-au acordat autorizaţii sanitare de funcţionare pentru 31 de unităţi de învăţământ, au fost înaintate către direcţia specializată din Primărie 10 notificări cu deficienţele constatate la unităţile şcolare, nu a fost solicitată de către Primăria sectorului 1 autorizarea sanitară pentru 8 unităţi de învăţământ, iar una a fost amânată. Dintre cele 19 unităţi şcolare fără autorizaţie de funcţionare, 10 sunt cuprinse în programul de reabilitare cu BEI.

De asemenea, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti a acordat avize sanitare de efectuare a anumitor lucrări în unităţile de învăţământ pentru un număr de 32 de unităţi. Mai poate fi remarcată lipsa personalului medical calificat pentru 17 cabinete medicale aflate în unităţile de învăţământ.
În sectorul 2, dintre din cele 32 de unităţi de învăţământ preuniversitar identificate cu deficienţe s-au acordat autorizaţii sanitare de funcţionare pentru 15 de unităţi de învăţământ, au fost înaintate către direcţia specializată din Primărie 16 notificări cu deficienţele constatate la unităţile
şcolare şi nu a fost solicitată de către Primăria sectorului 2 autorizarea sanitară pentru o unitate de învăţământ. Dintre cele 17 unităţi şcolare fără autorizaţie de funcţionare, 9 sunt cuprinse în programul de reabilitare cu BEI.


Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti a acordat avize sanitare de efectuare a anumitor lucrări în unităţile de învăţământ pentru o unitate. În sectorul 3 a fost informată Direcţia Cultură şi Învăţământ despre existenţa unui număr de 10 unităţi de învăţământ de pe raza administrativă a sectorului 3 care nu au autorizaţie de funcţionare, dintre care 9 unităţi aflate în programul de reabilitare cu BEI. Cea de-a zecea unitate nu posedă autorizaţie pentru cabinetul de medicină dentară. În sectorul 4 sunt 13 unităţi de învăţământ preuniversitar fără autorizaţie, dintre care 10 unităţi sunt cuprinse în programul cu BEI, iar 3 prezintă deficienţe care au fost notificate direcţiei specializate din primărie. În sectorul 5 sunt 9 unităţi de învăţământ preuniversitar fără autorizaţie, toate fiind cuprinse în programul cu BEI. În sectorul 6, dintre cele 14 unităţi de învăţământ identificate cu deficienţe pentru 7 unităţi s-au înaintat notificări şi au fost acordate autorizaţii de funcţionare, iar pentru 7 unităţi nu s-au acordat autorizaţii una dintre acestea fiind notificată, iar 6 sunt cuprinse în programul cu BEI. Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti a acordat avize sanitare de efectuare a anumitor lucrări în unităţile de învăţământ pentru o unitate.


Prefectura precizează că Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a luat măsuri astfel încât toate cabinetele şcolare să fie evaluate în vederea obţinerii de autorizaţii sanitare de funcţionare (acolo unde autorizaţia a expirat) până la data de 15 septembrie. Fiecare cabinet trebuie să deţină trusă de urgenţă, medicamente şi materialele sanitare conform normelor stabilite de Ministerul Sanătăţii. De asemenea, ASSMB va asigura servicii de eliminare a deşeurilor medicale de la cele 650 de cabinete medicale din reţeaua şcolară şi materialele de birotică şi tipizate necesare. Potrivit comunicatului citat, lucrările care se desfăşoară prin programul BEI în 50 de unităţi şcolare determină mutarea unor efective de elevi din aceste unităţi. În sectorul 1 vor fi afectaţi 150 de preşcolari de la Grădiniţa Nr.43 care vor fi mutaţi într-o locaţie ce urmează a fi stabilită, iar 250 elevi de la Şcoala Nr.173 sunt mutaţi la Şcoala Nr.175. În sectorul 2, 120 preşcolari de la Grădiniţa Nr.276 vor fi mutaţi la Centrul Corabia şi Şcoala cu cls. I-VIII Nr.26; în sectorul 5, 2.300 elevi de la Grupul Şc. „D. Gusti” sunt mutaţi la Şcoala Nr.147; în sectorul 6, 350 elevi de la Şcoala Nr. 311 au fost mutaţi la Şcoala Nr.205. În ceea ce priveşte problema învăţământului preşcolar, numărul preşcolarilor înscrişi şi reînscrişi la data de 1 iunie 2010 a depăşit cu aproximativ 7.900 numărul aprobat în planul de şcolarizare.


Astfel, planul de şcolarizare pentru învăţământul preşcolar este de 30.100 locuri, iar numărul de preşcolari înscrişi şi neînscrişi la 1 iunie 2010 este de aproximativ 38.000 copii. Pentru diminuarea acestui deficit, în sectorul 3 vor fi inaugurate noi grădiniţe (Grădiniţa Nr.154, 232 şi 191), iar la Şcolile Nr. 196, 89 şi 15 au fost construite şi amenajate spaţii destinate învăţământului preşcolar. Pentru anul şcolar 2010-2011, procedura de achiziţie a rechizitelor şcolare de care vor beneficia elevii ce se încadrează în prevederile O.G. nr. 33/ 2001 este în curs de derulare, numărul total de beneficiari fiind stabilit după OMECTS nr.316 / 25.02.2010., iar pe 1 septembrie se va efectua livrarea manualelor în fiecare unitate şcolară. Fondurile alocate pentru manuale la începutul anului şcolar vor fi de 1.640.090 lei. Prefectul Capitalei, Mihai Cristian Atănăsoaei, a condus marţi şedinţa Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti având ca temă analiza stadiului de realizare a măsurilor privind deschiderea în bune condiţii a anului şcolar 2010/2011, în învăţământul preuniversitar, la nivelul Municipiului Bucureşti.
Analiza a vizat, în principal, situaţia avizelor sanitare şi a lucrărilor de reparaţii/igienizări din unităţile preuniversitare de învăţământ. AGERPRES