Proiectul Multitraces este coordonat de universitatea băcăuană și implică opt parteneri din patru țări: patru instituții de învățământ superior și patru societăți comerciale. Trebuie remarcat că partenerii universității din afara României sunt instituții de învățământ de prestigiu: Politehnica din Torino numără, Universitatea din Alicante, iar Universitatea Internațională Elenă cu sediul în Salonic este un conglomerat cu fialiale în 8 orașe și doar ramura din Kavala, care a fost primul contact în cadrul proiectului.

Profitând de condiții mai bune din punct de vedere epidemiologic, în cadrul proiectului s-a organizat o întâlnire a partenerilor în Drama (unul din sediile Universtității Internaționale Elene) la sfîrșitul lunii august și un traing al stafului, în intervalul 27-30 septembrie 2021, găzduit de Politehnica din Torino.

Având ca obiectiv prioritar formarea antreprenorială a studenților în domeniul economiei circulare aplicate afacerilor din mediul rural,  proiectul  Multitraces – Multidisciplinary training in circular economy and smart valorisation of the rural area for new business models (http://multitraces.ub.ro/) s-a adresat și stafului partenerilor printr-un scurt training organizat cu scopul de a-și împărtăși reciproc cunoștințele din domeniul economiei circulare aplicate industriilor specifice mediului rural.

Desfășurat sub titulatura Circular economy on rural territories- trends and tools, trainingul a implicat în mod activ toți partenerii. Fiecare universitate, cu sprijinul și contribuția societății comerciale asociate, a susținut prelegeri însoțite de studii de caz, ilustrând pe domeniu său de competență, aplicarea principiilor economiei circulare la activități și prelucrări ale produselor generate de economia rurală, cu utilizarea inteligentă și rațională a resurselor disponibile ale mediului. Acest training interdisciplinar a presupus un schimb de cunoștințe în ceea ce privește aplicarea designului sistemic în zona rurală (Politehnica din Torino), valorificarea produselor secundare din industria alimentară și agricolă, prin introducerea lor în noi cicluri de fabricație (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău), utilizarea și protecția resurselor naturale limitate (Universitatea Internațională Elenă), exploatare surselor regenerabile de energie (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău), Managementul afacerilor din mediul rural (Universitatea din Alicante).

În completarea activității care s-a desfășurat în splendida clădire a Castelului Valentino din Torino, coordonatorii proiectului din partea celor 8 parteneri au vizitat Agrindustria Tecco SRL (https://www.agrind.it/), o societatea comercială exterm de creativă, implicată în multe proiecte naționale și europene, având ca domeniu de activitate principal valorificarea produselor secundare și deșeurilor vegetale rezulate din activitatea industrială a regiunii.