Plenul Senatului a aprobat, miercuri, în unanimitate, un proiect de lege prin care sunt recunoscute pe teritoriul României diplomele şi calificările profesionale ale cetăţenilor din Confederaţia Elveţiană. Proiectul legislativ modifică legea 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, care se vizează pentru orice cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene.

Potrivit proiectului de lege, prevederile se vor aplica persoanelor care doresc să exercite, în România, în mod independent ori ca salariat o profesie care necesită o diplomă de învăţământ superior cu o durată de cel puţin trei ani şi care au dovada unei experienţe profesionale de 2-3 ani, recunoscută de un alt stat membru al UE.

În expunerea de motive a proiectului de lege este precizat faptul că modificarea legii 200/2004 vine în sensul armonizării legislaţiei româneşti cu Protocolul de extindere la România şi Bulgaria a Acordului între Comunitatea Europeană şi statele membre, pe de-o parte şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2009. AGERPRES