uvvg_management.jpgUniversitatea de Vest „Vasile Goldiș” a organizat, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Arad, pe 9 aprilie, în Sala de Conferințe a Hotelului Leon, workshop-ul „Managementul școlar – performanță didactică”. La eveniment au participat directorii liceelor, colegiilor școlare și diriginții claselor a XII-a și a XI-a din municipiul și județul Arad, conducerea Universității de Vest „Vasile Goldiș” – prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele UVVG, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității, cadre didactice, studenți, masteranzi și absolvenți ALUMNI.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat: „Am desfășurat o acțiune metodologică a Universității de Vest Vasile Goldiș, prin Centrul de didactică al Universității noastre, pentru diriginții claselor a XI-a și a XII-a, dar și pentru directorii școlilor și liceelor din municipiul și județul Arad. Reuniunea ‘Managementul școlar – performanță didactică’, s-a adresat, prin titlul ei, celor care coordonează activitatea educativă de la nivelul colegiilor, liceelor și școlilor generale. A fost o acțiune pe care am realizat-o pentru un schimb de experienţă între mediul preuniversitar și cel universitar, la care au participat toate comisiile de specialitate ale Universităţii noastre. Am dorit să aflăm de la participanți progresele care s-au înregistrat în învățământul preuniversitar în această etapă, în educația celor care vor fi viitorii studenți ai Universităţii noastre. Acest management al educației, la ora actuală, are o importanţă deosebită, fiindcă el vine să performeze și să regenereze noi idei privind dualismul care trebuie să existe între învăţământul universitar și cel preuniversitar. Amândouă sisteme converg în a construi o nouă personalitate, care va fi noul student al Universităţii de Vest ‘Vasile Goldiș’. Avem o colaborare excelentă cu Inspectoratul Școlar Județean Arad în realizarea unei legături de performanţă pentru viitorii noștri studenți și sperăm ca acest lucru să continue și după întâlnirea avută cu reprezentanții învățământului preuniversitar, pe care o vedem deosebit de valoroasă, în sfera psihologiei și pedagogiei școlare”.

„A fost o acțiune mai deosebită, fiind vorba despre un workshop inițiat, la nivel de județ, la care au participat directorii liceelor și colegiilor din municipiul și județul Arad, cât și diriginții claselor a XI-a și a XII-a și cadre didactice din școlile județului Arad. Acțiunea a fost inițiată de Universitatea noastră și a avut o temă foarte interesantă, fiind vorba despre ‘Managementul școlar și performanța didactică’. Am venit în fața celor prezenţi cu noutăți în domeniul didacticii universitare și preuniversitare, dar și cu teme care vizează activitatea de performanță în domeniul educației. Sunt lucruri care interesează și care au avut ca punct de plecare această întâlnire. Am avut o participare largă și aproape toate liceele și colegiile au răspuns invitației noastre. Universitatea noastră a oferit celor prezenţi Oferta educaţională pentru anul universitar 2015-2016. Întrunirea se înscrie în rândul acțiunilor mari pe care Universitatea noastră le organizează cu prilejul aniversării a 25 de ani de existență, împliniri, performanță și tradiție, în activitatea pe care o desfășurăm”, a precizat prof. univ. dr. Teodor Pătrăuță, decanul Facultăţii de Științe ale Educației, Psihologie și Educație Fizică și Sport.

Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat: „Universitatea noastră a organizat întâlnirea metodică ‘Managementul școlar – performanță didactică’ împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Arad și directorii de colegii și licee din municipiul și județul nostru, care a avut în vedere prelucrarea anumitor materiale referitoare la performanţa și managementul didactic, precum și posibilitatea realizării de schimburi internaţionale, prin Departamentul de relaţii internaţionale al Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad”.