Seminarul „Combaterea violenţei în şcoli” din cadrul proiectului european „Tinerii împotriva violenţei” a ajuns la sfârşitul lunii februarie la Drobeta Turnu Severin.

Inspectori şcolari, manageri ai unităţilor de învăţământ preuniversitar, reprezentanţi ai Casei Corpului Didactic, consilieri şcolari, profesori din Consiliile de administraţie ale şcolilor, reprezentanţi ai centrelor de formare şi nu în ultimul rând elevi, au răspuns invitaţiei organizatorilor de a găsi împreună soluţii de comunicare pentru a face faţă sau preveni situaţii limită. Proiectul „Tinerii împotriva violenţei” este finanţat prin Fondul Social European, beneficiar fiind Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, alături de partenerii: organitzaţia Salvaţi Copiii, Agenţia OSC şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.


Seminarul a debutat cu prezentarea informaţiilor generale despre proiect. Ramona Pîrlac, Expert comunicare din partea Agenţiei OSC – partener pe zona de comunicare şi organizator al evenimentului, a sintetizat aspecte referitoare la obiectivele proiectului dar şi activităţile acestuia.
În sală a fost prezent domnul Pal Matyus, Inspector Şcolar Educativ în cadrul ISJ Mehedinţi, care a relatat colegilor experienţa trăită în cadrul altor etape ale proiectului. Participant la Conferinţa Management Modern în Educaţie, desfăşurată în luna noiembrie a anului trecut, domnul Matyus a împărtăşit celor prezenţi modelele şi proiectele de succes derulate pe problematica prevenţiei şi combaterii violenţei şcolare în alte judeţe sau chiar în afara ţării. Prezentarea domniei sale a fost urmată de cea a doamnei Lăcrămioara Broscăreanu, directoarea Casei Corpului Didactic. Doamna Broscăreanu, de asemenea prezentă la evenimentul sus-amintit, a împărtăşit motivaţia şi optimismul dobândite în cadrul Conferinţei, invitâdu-i pe cei prezenţi să se alăture demersului de conjugare a eforturilor în vederea minimizării cazurilor de violenţă şcolară.

Întâlnirea a fost onorată şi de reprezentanţi ai Poliţiei şi Jandarmeriei care şi-au exprimat sprijinul pentru derularea unor proiecte în parteneriat cu şcolile în vederea asigurării unui climat propice desfăşurării activităţilor educative. Domnii Constantin Ghimpău – Poliţia de Proximitate şi Adrian-Paul Tuligă – Compartiment analiză şi prevenire a criminalităţii în cadrul IPJ Mehedinţi au prezentat două materiale interactive menite să atragă atenţia asupra consumului de substanţe interzise şi traficului de persoane ca forme de violenţă.

Prezenţă activă în cadrul fiecărei întâlniri care abordează problematica violenţei şcolare, consilierii şcolari din cadrul Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională au vorbit despre activităţile derulate în şcolile din judeţ. Prin intermediul domnului Roateş – director al CJRAE, echipa de consilieri şi-a exprimat disponibilitatea şi dorinţa de a colabora pe viitor şi de a participa şi în cadrul altor etape ale proiectului.

Prima parte a întâlnirii s-a încheiat cu alocuţiunea domnului Constantin Nechifor, cadru universitar al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. Dumnealui a abordat problematica violenţei din punct de vedere conceptual, sugerând de asemenea o serie de cauze de actualitate ale unui astfel de comportament în rândul tinerilor.

În partea a doua a seminarului, participanţii au format grupe de lucru, fiind distribuit Ghidul de comunicare elaborat de specialiştii Agenţiei OSC. Scopul activităţii a fost ca materialul să fie analizat de participanţi şi îmbunătăţit prin intermediul sugestiilor acestora. Au fost punctate aspecte referitoare la modul în care ar trebui să comunice actorii instituţionali locali sau agenţii implicaţi direct în actul educativ (profesori, diriginţi, elevi, psihologi şcolari etc.), oferind multiple sugestii pentru dezvoltarea viziunii prescriptive asupra prevenirii şi combaterii violenţei şcolare. Concluziile se vor regăsi în varianta finală a Ghidului.