Diseminarea proiectelor Leonardo da Vinci la Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa

carasan_resita.jpgRecent, Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa, Şcoală Europeană cu tradiţie în derularea de proiecte europene, a desfăşurat o frumoasă activitate de diseminare a celor două proiecte Leonardo da Vinci, realizate prin Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii al Uniunii Europene şi câştigate prin exerciţiul 2012. Este vorba de proiectul LLP-LdV/IVT/2012/RO/112, intitulat “Tranziţia de la formare iniţială către viaţa profesională prin parteneriate europene – ÎNVAŢA SA FACI!” şi proiectul LLP-LdV/IVT/2012/RO/130, intitulat “Eurointegrare profesională prin mobilitate educaţională – VIITORUL MEU ÎNCEPE AZI!”.

Primul proiect având un grant de 48 246 euro, s-a adresat elevilor clasei a X-a Liceu tehnologic, domeniul Contrucţii, instalaţii şi lucrări publice şi a fost coordonat de prof. Dalina Rancu, prof. Mioara Trandafir şi ec. Maria Laszlo. Mobilitatea proiectului a durat trei săptămâni şi s-a derulat în Kerpen, Germania, având ca partener organizaţia Berufsforderungswerk der Bauindustrie NRWev-Dusseldorf / Kerpen.

Cel de-al doilea proiect având un grant de 52 008 euro, s-a adresat elevilor clasei a X-a Liceu tehnologic, domeniul Industrie textilă-pielărie şi a fost coordonat de prof. Leontina Laţcu, prof. Dalina Rancu şi ec. Maria Laszlo. Parteneriatul proiectului a fost unul româno-spaniol şi a avut la bază colaborarea dintre cinci instituţii: Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa, beneficiar; M.E.P.Europroject Granada, organizaţie intermediară; Camismoda S.L. Granada, Confecciones José Pichel Granada şi Confecciones Montilla Granada, organizaţii de primire.

Ambele echipe manageriale au făcut prezentări powerpoint prin care au scos în evidenţă activităţile desfăşurate în timpul stagiilor în marile companii europene, programul cultural de care au beneficiat, modul în care s-a făcut evaluarea şi certificarea stagiilor. Publicul foarte numeros, a reuşit să surprindă diferenţa dintre cele două ţări partenere, una de sorginte latină şi una germană, precum şi diferenţa dintre două popoare latine.

Deoarece, proiectul derulat în parteneriat cu Spania s-a încheiat, participanţii la acest proiect au primit în cadru festiv portofoliul cu documentele care atestă participarea şi certificarea proiectului. Ceilalţi, vor continua activităţile de diseminare în perioada imediat următoare deoarece ei sunt întorşi recent din plasamentul din Germania.

La finalul acţiunii, grupurile reunite ale participanţilor au lansat Imnul participanţilor intitulat ” EUROINTEGRAREA “, antrenând tot publicul care i-a răsplătit cu aplauze puternice.