Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) în parteneriat cu Universitatea ”Valahia” Târgovişte, Universitatea din Alba Iulia şi Camera de Comerţ şi Industrie Suceava implementează din această lună proiectul european „Dezvoltarea învăţământului terţiar universitar în sprijinul creşterii economice” (PROGRESSIO), având ca beneficiari peste o sută de studenţi doctoranzi şi cercetători din domeniul economic.

Potrivit echipei de implementare, proiectul este contractat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, pe o durată de trei ani, având ca obiectiv general aplicarea unui sistem integrat de măsuri de educaţie şi de formare profesională în vederea îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale pentru studenţi doctoranzi şi cercetători postdoctoranzi, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, în regiuni mai puţin dezvoltate (Sud Muntenia, Centru, Nord-Est).

Beneficiarii activităţilor proiectului sunt 72 de studenţi doctoranzi din domenii eligibile conform strategiei SNCDI, respectiv economic (management / contabilitate / economie) şi socio-uman (istorie / filologie / geografie), precum şi 30 de cercetători postdoctoranzi din domeniul economic, care vor fi organizaţi în serii succesive pe toată durata proiectului.

Prin participarea la activităţile proiectului, experţii USV contribuie la încurajarea studenţilor doctoranzi şi a cercetătorilor postdoctoranzi în scopul participării la programe de formare ce au o componentă antreprenorială; dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor doctoranzi şi a cercetătorilor postdoctoranzi în vederea unei mai bune incluziuni pe piaţa muncii; realizarea unui sistem de comunicare în vederea creşterea receptivităţii angajatorilor pentru cunoaştere şi noi competenţe, precum şi creşterea vizibilităţii cercetărilor româneşti la nivel internaţional.

Participanţii la proiect pot să beneficieze de frecventarea unui program de învăţare antreprenorială în legătură cu tema studiilor doctorale/postdoctorale realizate, cu o componentă practică, realizată inclusiv la agenţi economici/parteneri relevanţi; frecventarea unui program de consiliere profesională, formarea de competenţe transversale; obţinerea de sprijin financiar, sub forma unei burse individuale lunare, de peste 1.800 lei/lună, timp de 12 luni; participarea la conferinţe, workshop-uri şi alte evenimente ştiinţifice organizate de universitate; participarea la mobilităţi internaţionale cu durata de o lună la instituţii din Uniunea Europeană; susţinerea financiară pentru publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi participarea la conferinţe internaţionale; participarea la vizite de studiu la universităţi din Uniunea Europeană; crearea unei comunităţi virtuale a cercetătorilor şi specialiştilor din domeniu pentru facilitarea dezvoltării personale şi profesionale.

Proiectul are o valoare totală de 6.437.600,00 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 6.315.208,00 lei. AGERPRES