Doctoranzi şi postdoctoranzi ai USAMVB, participanţi la un proiect naţional de cercetare cu fonduri europene

usamvbt.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului (USAMVB) a încheiat proiectul intitulat “Programe doctorale şi postdoctorale pentru promovarea excelenţei în cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniile prioritare – agronomic şi medical veterinar, ale societăţii bazate pe cunoaştere”, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

“A fost un proiect la nivel naţional, cu o valoare mare de bani, de peste 12.755.000 de lei, destinat unui număr de 121 de doctoranzi şi 72 de postdoctoranzi, la nivel naţional, care au beneficiat de burse din partea statului român şi a UE. Din universitatea noastră au participat 18 doctoranzi şi 12 postdoctoranzi”, a declarat prof. univ. dr. Romeo T. Cristina, din cadrul facultăţii de Medicină Veterinară a USAMVB.

Grupul universitarilor timişoreni a prezentat teme din mai multe specializări ale USAMVB între care: “Efectul stimulării electromagnetice asupra plantelor de porumb şi floarea soarelui şi a creşterii rezistenţei lor la stres hidric”, “Cercetări privind variabilitatea genetică şi acumularea de metale grele la genul Tilia (tei, n.r.) în spaţii verzi urbane”, “Studiul privind importanţa perdelelor de protecţie în dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale şi creşterea calităţii vieţii locuitorilor din zonele rurale” sau “Bioanaliza impactului poluanţilor aninaţi şi/sau neanimaţi asupra sănătăţii omului şi animalelor”.
Doctoranzii au beneficiat de burse lunare de câte 1.800 de lei, iar postdoctoranzii, de 3.700 de lei lunar, iar pe perioada implementării proiectului, de un an, au avut la dispoziţie şi posibilitatea participării la evenimente ştiinţifice de profil, vizite în străinătate, precum şi şansa de a face stagii de cercetare externă cu o durată maximă de 4 luni. AGERPRES